NOVEMBER 2017: KVANTNA INSPIRACIJA Z DR. DANAH ZOHAR

18.12.2017

''V sodobnem svetu nam najbolj primanjkuje vizije.'' - dr. Danah Zohar
 
Povezani v inspiraciji
 
Vedno več pozornih opazovalcev sodobnega časa se strinja, da smo kot družba na prelomnici. Kot je izpostavila naša oktobrska gostja, ter pomemben vir inspiracije našega dela, dr. Danah Zohar: 'Staro vodenje, politika in poslovanje, so se zanašali na svet, ki je bil preprost, ki je spoštoval zakone, ki je bil urejen, predvidljiv in ga je bilo zlahka nadzirati. Zdaj živimo v svetu kaosa, hitrih sprememb, zapletenosti, nereda in velike medsebojne povezanosti.'*
 
Za ta nov svet, ki temelji na medsebojni povezanosti je nujno, da se naučimo nove abecede, ki nam bo pomagala bolje razumeti pomen in priložnosti povezanega sveta. S tem, ko se zavemo in bolje razumemo našo soodvisnost od okolja, zaposlenih, partnerjev in kupcev, namreč spremenimo tudi naš pogled na odgovornost in posledično načine na katere ustvarjamo vrednost. Gospodarske in razvojne potenciale medsebojne povezanosti sodobnega časa nam pomaga razumeti ter uresničevati kvantni pristop k vodenju, kar dokazujejo uspešni slovenski in tuji primeri preobrazb.
 
Novo abecedo vodenja govori vedno več vitezov, kvantnih vodij, ki svojo vrhunsko strokovno ekspertizo prepletajo z zasledovanjem višjih ciljev. Ključna sestavina te nove kulture vodenja je način na katerega vodje v procese ustvarjanja vrednosti vključujejo zaposlene, partnerje, kupce, uporabnike. Vitezi so  tisti vodje, ki na novo oblikujejo načine ustvarjanja finančne in družbene vrednosti, ki temelji na pozitivni motivaciji in dialogu.
 
V mesecu oktobru smo v sodelovanju z vitezi v slovenskem prostoru ustvarjali prostore namenjene inspiraciji in učenju o načelih kvantnega vodenja v dialogu z dr. Danah Zohar, njegovo utemeljiteljico. Za partnerstvo pri prenosu in širjenju načel kvantnega voditeljstva v slovenskem prostoru se zahvaljujemo Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Združenju manager ter podjetjem IBM, Outfit7, Austria Trend Hotelu Ljubljana in Steklarni Hrastnik. Sveži pristopi k vodenju, ki so tako pomembni za uresničevanje potencialov našega prostora, se namreč lahko uresničijo zgolj z učinkovitim sodelovanjem. Ker v prinašanju sprememb nismo nikoli sami.