FEBRUAR 2015: AMBICIOZNOST

08.04.2015

Vse, kar delate, delajte z angažiranostjo in strastjo. Ljudem ne primanjkuje moči, tisto, kar manjka je cilj in trdna odločenost ta cilj tudi doseči. - Mariane Schwarz


Kako pomemben del so ambicije za našo dejavnost in napredovanje? Jih morda prepogosto omejimo zgolj na službo? Ali so res v nasprotju s skromnostjo in s tem pozitivnimi vrednotami? Ali so lahko preveč širokopotezne in nas tako v svoji neuresničljivosti zaustavljajo?

Ambicije kot bolj ali manj konkretni in dolgoročni cilji bistveno dopolnjujejo našo aktivnost in razmišljanje o njej. Kot vizija tega, kar nam je pomembno in kar želimo doseči, na nek način namreč osmišljajo vse, kar počnemo. Naša želja po doseganju zastavljenih ciljev nam pogosto daje moč, ko nas žene naprej in spodbuja k napredovanju na različnih področjih našega življenja. Njihovo uresničevanje pa ni vezano zgolj na dosežke, temveč tudi na stanja, ki jih želimo doseči v svojem osebnem življenju, kot sta npr. svoboda ali zdravje. Poleg tega so nekaj, kar nas vseskozi spremlja in se skupaj z nami spreminja.

Prav zato, ker imajo takšen vpliv na naše delovanje, se zdi primerno, da se pri njihovem postavljanju ne prepustimo zmedi in pretiranosti, ki lahko pripeljejo do njihovega ne-uresničevanja. Razlikujemo lahko med tistimi dolgoročnejšimi ter bližnjimi in majhnimi ter užijemo vsak korak posebej na poti do cilja. Ko si jih zastavljamo, razmislimo, ali je potrebno začeti z skromnejšim in do neke mere omejiti svoje ambicije za voljo uresničljivosti. Tako bodo morda lažje delovale kot resnična spodbuda in pozitivna usmeritev pri izpolnjevanju naših potencialov.

Pri vprašanju tega, ali se preveč ženemo, je na mestu tudi zavedanje tega, kaj smo v resnici pripravljeni storiti za svoje ambicije. Do kakšne mere smo na primer pripravljeni na odrekanje in spreminjanje sebe, po drugi strani pa tudi v kolikšni meri vplivajo na odnose z ljudmi okoli nas. Tudi tu torej lovimo ravnotežje z ohranjanjem lastnega jaza in ne sprejemanjem previsoke cene, tako kot tudi z varnostjo in usklajevanjem osebnega življenja.

Kljub svojim mejam in možnim pastem pa mora biti ambicija v svoji pozitivnosti drzna in strastna, ne zgolj realna in zdrava. Zakaj se ne bi v takšni samo-motivaciji poskusili zabavati? Tako lahko zares pripomore k naši zagnanosti in vztrajnosti, nezanemarljivo pa tudi k razmišljanju izven okvirov in udobja, torej širitvi lastnih obzorij. Morda bo to res lahko prineslo strah in dvome o uspehu, hkrati pa nenazadnje tudi mir in zadovoljstvo v poznavanju naše poti. Ko nas naše ambicije dvignejo in odsevamo njihovo energijo, z njo namreč navdajamo in navdušujemo tudi druge okoli nas.
 

Kadar hočemo ustvariti nekaj velikega, moramo tudi sanjati in ne le delovati; treba je verjeti in ne samo načrtovati. - Anatole France


<<  prejšnji    naslednji >>