APRIL 2018: O DIALOGU Z NAMENOM

12.04.2018

O dialogu z namenom

Kdaj vemo, da so ljudje okoli nas zadovoljni, se počutijo izpopolnjene in imajo občutek, da se z nami razvijajo? To so trije najpogostejši razlogi, ki krojijo odločitev zaposlenih o tem, ali bodo ostali na nekem delovnem mestu. In prav zares osnova vseh naših drugih odnosov. 

​Dialog je tisti temelj, na katerem slonijo naši odnosi s sodelavci in sodelavkami, kolegi, bližnjimi ter nenazadnje tudi s samim sabo. Zgolj z odkritim dialogom lahko podjetje, kot sistem z različnimi interesi, definira skupni namen, ki nas bo motiviral in osmišljal pri našem delu. In najbolj učinkovit način, s katerim lahko to dosežemo je, da ustvarjamo takšne pogoje in razvijamo tiste vodje, ki bodo spodbujali kulturo dialoga in jo negovali na vseh ravneh podjetja – horizontalno in vertikalno.  

Prevladujoč enosmerni model predajanja informacij v hierarhičnih modelih vodenja ne zadostuje, če želimo razvijati priložnosti ter se izogniti tveganjem, ki so danes bolj kot kadarkoli prisotna v kaotični množici zunanjih in notranjih odnosov, ki poganjajo delovanje sistemov. Šele z dialogom lahko ugotovimo, kako posamezni deli sistema razumejo njegovo delovanje in kaj vedo ter mislijo o dani situaciji ali vprašanju. Kar namreč dialog loči od drugih oblik komuniciranja, je njegov namen. Vsi vključeni v dialog v njem sodelujejo zato, da razumejo in razjasnijo kaj želijo skupaj doseči, t.j. kaj je njihov skupni namen. 

Naše delo z naročniki ter sodelovanje s partnerji zato temelji na ustvarjanju takšnih prostorov, pravil igre in metodologij, ki spodbujajo nadgrajevanje idej, raziskovanje, iskreno zanimanje in poslušanje in ustvarjanje skupnega namena. Izjemno nas veseli, da bomo znanje o tovrstnem načinu vodenja ostrili s polno zasedeno mednarodno skupino udeležencev treninga Duhovne inteligence in kvantnega voditeljstva ter skupaj postavljali nove mejnike dialoga o voditeljstvu z namenom.