PROGRAM TRAJNOST V PRAKSI

''Da bi spremenili svet, si moramo najprej predstavljati boljšega'' (Futerra)

V svetu, ki se sooča z naraščajočimi družbenimi in okoljskimi izzivi, je trajnost razvojna nuja človeštva in hkrati izjemna poslovna priložnost. Načela trajnosti nam v podjetju ali organizaciji pomagajo pri razvoju učinkovitih poslovnih praks, privabljanju top kadrov ter razvoju konkurenčnih produktov in storitev. Raziskava Fortune 500 je pokazala, da je 49% vodjem trajnost zelo pomembna pri privabljanju najboljših ljudi v podjetje. In kaj o tem trendu pravi trg? Mednarodna študija Unilever razkriva, da danes 33% kupcev izbere produkte tistih blagovnih znamk, za katere verjamejo, da delajo dobro za okolje in družbo.

V ekipi BB Consulting smo razvili program, v katerem se udeleženci hands-on na lastnih primerih (projektih) lotijo trajnostnega načrtovanja z namenom boljšega razumevanja in upravljanja z družbenimi in okoljskimi učinki.

Trenutno program ni odprt za prijave.

Za informacije o prihajajočih programih nam pišite na info@bbconsulting.si ali se prijavite na BB novičke tukaj.  

PROGRAM:

Zakaj je danes bolj kot kadarkoli nujno, da poleg poslovnih kazalnikov spremljamo tudi družbene in okoljske učinke našega poslovanja (triple bottom line)? Kako nam lahko trajnostno upravljanje izboljša naše poslovne rezultate? Kako identificirati področje na katerem lahko podjetje izboljša svoj družbeni in okoljski odtis?

MODUL I: Kaj je trajnost in kako začeti z uvajanjem v podjetju / organizaciji

Udeleženci bodo spoznali definicijo trajnostnega razvoja, primere dobrih praks ter spoznali orodje za definiranje teorije spremembe.

Na lastnem primeru se bodo lotili identifikacije družbene in/ali okoljskega izziva, ki ga želijo nasloviti ter definirali spremembo, ki jo želijo doseči.

Gostujoča predavateljica: Mojca Markizeti

O gostujoči predavateljici: 

Trajnostna strategija in spremembe poslovnega modela so Mojčina strast. V svoje delo vključuje svojo aktivistično naravo, izobrazbo smeri ekonomija in management, izkušnje dela iz področij človekovih pravic, trajnostnega razvoja, izobraževanja podjetij, inovacij, vodenja, strategije… Mojca je trenutno kot Sustainability Manager zaposlena v Iskraemeco, enem od vodilnih podjetij na področju pametnih merilnih rešitev. Za integracijo trajnostnega razvoja v svoj poslovni model in dosežene rezultate je podjetje Iskraemeco prejelo številna priznanja, med drugim nagrado »Zlata inovacija 2018« s strani GZS, nominacija za nagrado EBAE (European Business Award for Environment) in vablilo predstaviti svojo poslovno prakso na World Forum for a Responsible Economy 2018.

MODUL II: Identifikacija izziva, ki ga podjetje želi nasloviti in orodja za načrtovanje projektov

Načrtovanje trajnostnih projektov, produktov in storitev se od klasičnega načrtovanja loči po tem, da v kazalnike uspeha, poleg finančnih kazalnikov, vključi tudi družbene in okoljske kazalnike. Za uspešno načrtovanje je ključno poznavanje koncepta triple bottom line in deležniškega načrtovanja.

Udeleženci bodo definirali projektne aktivnosti ter analizirali zemljevid vpliva teh aktivnosti.


MODUL III: Definiranje želenih družbenih in okoljskih učinkov podjetja ter postavljanje kazalnikov uspešnosti

Spremljanje in upravljanje z družbenimi učinki daje podjetjem konkurenčno prednost. Kako definirati kazalnike, ovrednotiti njihovo vrednost ter dosledno spremljati njihovo izvajanje? Udeleženci bodo pridobili znanje o tem, kako opredeliti kazalnike družbene in okoljske uspešnosti ter se spoznali z orodjem za spremljanje le-teh.

Udeleženci bodo nadaljevali z delom na lastnem primeru ter definirali svoje triple bottom line kazalnike uspeha.

MODUL IV: Follow-up srečanje in naslednji koraki

Udeleženci bodo predstavili svoje projekte celotni skupini, skupaj ovrednotili že opravljeno delo ter definirali naslednje korake.

 

Program je kombinacija teoretičnega znanja (30%) ter dela na projektih udeležencev (70%).

Obveznosti udeležencev med moduli: 2 uri / teden.

PRIJAVNICA


KAJ PRIDOBIM Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM TRAJNOST V PRAKSI?

  • Spoznavanje z, razlago in boljše razumevanje vodilnih idej o trajnosti in voditeljstvu v sodobnem svetu. Udeleženci bodo spoznali tehnike za načrtovanje trajnostih projektov ter njihovo spremljanje.
  • Pomoč in podporo pri načrtovanju trajnostnih projektov.
  • Podpora skupine in mentorja pri načrtovanju projektov.
  • Sodelovanje in podporo skupine trajnostnih voditeljev, ki se ukvarjajo s podobnimi izzivi.
  • Ob koncu programa ima vsak udeleženec programa definiran svoj trajnostni projekt.

Izvaja: Anja Šerc z BB ekipo v sodelovanju s kulturno-ekološkim društvom Smetumet in gostujočimi predavatelji/cami.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen tistim, ki se želijo spoznati z novimi orodji, veščinami, pristopi in mrežo za izboljšanje pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov v svojem delu:

  • vodjem kadrovskih služb, ki želijo izboljšati kakovost življenja zaposlenih z inovativnimi praksami in načrtno spremljati njihove učinke;
  • odgovornim za družbeno odgovornost v podjetjih, ki želijo bolje načrtovati, spremljati in komunicirati družbene in okoljske učinke svojih aktivnosti;
  • projektnim vodjem, ki želijo razumeti ter bolje upravljati z družbenimi in okoljskimi učinki produktov, storitev ter poslovnih procesov;
  • ustanoviteljem start-up podjetij, ki želijo v svojem podjetju od samega začetka postaviti sistem spremljanja in upravljanja z družbenimi in okoljskimi učinki.


Literatura:

Freya E. Williams, Green Giants: How Smart Companies Turn Sustainability into Billion-Dollar Businesses

Ryan Honeyman and Jay Coen Gilbert, The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for Good

Marc J. Epstein and Adriana Rejc Buhovac, Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts.

 

Prijave in več informacij na info@bbconsulting.si ali 01 200 93 37