HRM projekti

 • STEKLARNA HRASTNIK: priprava programa usposabljanj vodij na vseh nivojih (učinkovita komunikacija in veščine vodenja sodelavcev), program mentorstva, preventivni programi za zaposlene s ciljem zmanjšanja bolniške odsotnosti, merjenje potencialov z DNLA sistemom prodajnega osebja in ožjega vodstva, podpora vodstvu pri prerazporejanju, novem kadrovanju, komuniciranju s sindikatom, prenovi organizacijske strukture, prenova pravilnika o nagrajevanju (sistem bonusov), aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema malih koristnih predlogov  
   
 • SI.MOBIL: merjenja potencialov z DNLA sistemom in podpornimi svetovalnimi aktivnostmi
   
 • LITOSTROJ POWER: merjenje potencialov z DNLA sistemom prodajnega osebja in podpora pri selekcijskem postopku prodajnega osebja
   
 • INEA: priprava in izvedba usposabljanja vodij (komunikacija, vodenje), priprava sistema splošnih kompetenc, priprava sistema letnih razgovorov povezanih s ocenjevanjem splošnih kompetenc, sodelovanje pri prenovi sistema nagrajevanja, priprava matrike znanj in s tem povezanim strokovnim mentorstvom oziroma coachingom
   
 • AERO-POLYPLAST: priprava opisov delovnih mesta, akta o sistematizaciji in pravilnika o delovnih razmerjih
   
 • DUROPACK-TESPACK: izvedba analize stanja, organizacije, profilov, delovnih mest in priprava predloga organizacijskih sprememb
   
 • ALUFINAL: izvedba analize stanja, organizacije, profilov, delovnih mest in priprava predloga organizacijskih sprememb
   
 • G-M&M: proizvodnja in marketing,: iskanje in izbira novega sodelavca
   
 • ABB: vodenje selekcijskega postopka pri zaposlovanju prodajnih inženirjev
   
 • ALPE PAPIR: podpora vodstvu pri kadrovanju, prerazporejanju, vodenju in konfliktnih situacijah
   
 • HIDRIA PERLES: priprava in izvedba programa usposabljanj vodij na vseh nivojih (učinkovita komunikacija in veščine vodenja sodelavcev), podpora vodstvu pri vzpostavitvi nove organizacije, prerazporejanju zaposlenih, novem kadrovanju, priprava in izvedba individualna coachinga za člane širšega vodstva
   
 • VIRTUA ID: preobrazba kadrov podjetja, uvajanje vodstvenih kompetenc, vodenja projektov in boljše organizacije časa
   
 • SELTRON: priprava in izvedba programa Mangement Dialogue
   
 • MESSER SLOVENIJA: priprava in izvedba programa Engagement Dialogue
   
 • ASTEC: priprava in izvedva programa Vision Dialogue
   
 • BISNODE: priprava in izvedba programa Engagement Dialogue
   
 • EUROPACIFIC: priprava in izvedba programa Vision Dialogue