Delavnice, coachingi
 

 • DRAVSKE ELEKTRARNE: priprava in izvedba delavnice komunikacija znotraj projektne skupine  
   
 • SUMMIT MOTORS: izvedba usposabljanja za pripravo in izvedbo letnega razgovora, individualni coaching vodij na različnih nivojih
   
 • INDRAMAT elektromotorji – BOSCH REXROTH AG: priprava in izvedba delavnice Spoznajmo se (z novim vodstvom), teambuildinga in individualni coaching vodij na različnih nivojih
   
 • INFORMATIKA: priprava in izvedba delavnice Stroškovna učinkovitost
   
 • TERMOELEKTRARNA BRESTANICA: usposabljanje širšega vodstva s področja učinkovitega komuniciranja in vodenja, priprava in izvedba delavnic za planiranje kariere generacije Y in za učinkovito poslovno komuniciranje
   
 • COMSHOP: priprava in izvedba usposabljanja prodajnih in komunikacijskih veščin celotnega osebja  
   
 • ABB: priprava in izvedba programov usposabljanj zaposlenih s področja učinkovite komunikacije, veščin vodenja, razvijanje prodajnih potencialov, veščine nastopanja in upravljanja s stresom 
   
 • BOLNIŠNICA GOLNIK: priprava in izvedba usposabljanja na temo teambulding za vodilne medicinske sestre, usposabljanje za vodje s področja komunikacije, usposabljanje za medgeneracijske razlike in kako doseči sožitje med njimi za mentorje
   
 • GZS OZ Posavje: priprava in izvedba izobraževalnega programa Ustrezna komunikacija in vpliv mobinga na kolektiv
   
 • BANKA SLOVENIJE: priprava in izvedba delavnice Generacija Y (vodenje generacije y, medgeneracijske razlike in kako doseči sožitje med njimi, mentorstvo)
   
 • AVTENTA.SI: priprava in izvedba delavnic za dobro predstavitev – dosežen cilj za prodajno osebje
   
 • LITOSTROJ POWER: usposabljanje širšega vodstva s področja učinkovitega komuniciranja in vodenja, priprava in izvedba programa timskega oziroma projektnega dela, priprava in izvedba strateške delavnice, podpora vodstvu in HRM službi pri strokovnih vprašanjih
   
 • BUREAU VERITAS: priprava in izvedba delavnice za poslovne partnerje Z glasbo do strategije vodenja sebe in sodelavcev
   
 • DEBITEL: priprava in izvedba delavnice Vrtinčenje idej – Debitel jutri
   
 • DUROPACK-TESPACK: priprava in izvedba delavnic za učinkovito komunikacijo in veščine vodenja sodelavcev za razširjeni kolegij
   
 • ALPE PAPIR : usposabljanje prodajalcev na vseh nivojih 
   
 • ISKRA ISD: priprava in izvedba delavnice za dobro predstavitev in uspešno prodajo
   
 • DROGA KOLINSKA: priprava in izvedba delavnice za zmanjšanje bolniške odsotnosti za vodje
   
 • ŽALE: priprava in izvedba delavnice kako obvladati stres na delovnem mestu
   
 • KD Investments: usposabljanje za odgovorno sporazumevanje in vodenje 
   
 • LIP BLED: usposabljanje prodajnega osebja za dober stik s strankami in uspešno prodajo
   
 • VRTEC  OŠ Leskovec pri Krškem: priprava in izvedba delavnic Gradimo odnose,
  podpora pri pripravi letnega načrtovanja in postavljanja ciljev, delavnice za boljše timsko delo in delovno vzdušje, individualni coaching vzgojiteljic 
   
 • AERODROM LJUBLJANA: priprava in izvedba usposabljanja vodij iz reševanja konfliktih situacij s podrejenimi
   
 • CPI: priprava in izvedba delavnice za voden pristop za motiviranje posameznika pri iskanju novih  možnosti  
   
 • VOGT electronic: priprava in izvedba delavnic za učinkovito komunikacijo in veščine vodenja sodelavcev in delavnice za pripravo in izvedbo letnega pogovor
   
 • TE-TOL: priprava in izvedba delavnic za učinkovito komunikacijo in veščine vodenja sodelavcev za razširjeni kolegij 
   
 • ISKRA PRINS: priprava in izvedba delavnic za učinkovito komunikacijo in veščine vodenja sodelavcev za razširjeni kolegij in prodajne veščine za prodajne inženirje
   
 • ISKRA TELA: usposabljanje vodij in obratovodij za večjo učinkovitost
   
 • DONIT TESNIT: priprava in izvedba delavnice za konstruktiven dialog med sestankom
   
 • MECUM: priprava in izvedba delavnic za učinkovito komunikacijo in veščine vodenja sodelavcev 
   
 • ATECH: priprava in izvedba programa usposabljanj vodij s področja učinkovitega komuniciranja in veščin vodenja sodelavcev
   
 • ADRIA AIRWAYS: priprava in izvedba programa usposabljanj vodij na vseh nivojih (učinkovita komunikacija in veščine vodenja sodelavcev), priprava in izvedba usposabljanja zaposlenih v prodaji (booking) in osebja, ki je v nenehnem stiku s strankami (reklamacije ipd.) za učinkovitejšo komuniciranje s strankami
   
 • JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIRANJE: izvedba delavnice Preobrazba
   
 • INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR: izvedba delavnice Povezovalni dialog
   
 • PLINOVODI: priprava zaposlenih na letni razgovor
   
 • REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ: Priprava in izvedba delavnice Inovativno iskanje dela
   
 • PLANET GV: Coaching akademija
   
 • NLB: interna Coaching akademija