Reference


V podjetjih spodbujamo pozitivne in trajnostne spremembe, ne glede na velikost ali branžo podjetja. Naši naročniki se ukvarjajo z naslednjimi področji:

 • proizvodnja,
 • trgovina,
 • energetika,
 • informacijske tehnologije,
 • javni zavodi in agencije,
 • združenja,
 • izobraževanje (vrtci, šole, glasbene šole),
 • logistika,
 • poslovno in finančno svetovanje,
 • bančništvo,
 • letalstvo
 • inženiring, projektiva,
 • papirništvo,
 • gozdarstvo,
 • gradbeništvo,
 • komunala, 
 • zdravstvo,
 • ...

 

Smo strokovnjaki za ustvarjanje sprememb na področjih:

 • komunikacije v timu in pri timskem delu,
 • voditeljstva in vodenja,
 • prodaje
 • upravljanja s človeškimi viri,
 • letnih in razvojnih pogovorov
 • vzpostavljanju mentorskega programa
 • motiviranja zaposlenih,
 • upravljanja s stresom,
 • reševanja konfliktov,
 • kreativnosti in inovativnosti,
 • učinkovitega vodenja sestankov,
 • medgeneracijskega sodelovanja,
 • zavzetosti zaposlenih,
 • javnega nastopanja ter
 • procesov in strategije podjetja
 • ...

 

Na področju osebnega razvoja, ki je nemalokrat tudi del razvoja podjetij, kot podporo pri doseganju ciljev in razvoja izvajamo tudi individualni coaching, pa tudi karierno svetovanje in planiranje.