VODITELJSTVO ZA NOVE POSLOVNE REALNOSTI

Jasno definiran namen je pomembna lastnost voditeljev organizacij in podjetij v vedno bolj povezanem, kaotičnem in so-odvisnem 21. stoletju. Za doseganje prebojnih rezultatov so danes ključne druge kompetence in znanja, kot še pred desetletjem. Voditelji danes, poleg že usvojenih kompetenc, potrebujejo mehke veščine voditeljstva, kot so na primer samozavedanje, holizem, spontanost in spoštovanje raznolikosti. Predvsem pa mora voditelj graditi okolje, ki spodbuja razcvet pozitivnih motivatorjev. S tem namenom v BB Consulting pripravljamo trening Voditeljstvo za nove poslovne realnosti, ki voditelje pripravlja na raziskovanje in razvoj vseh omenjenih vidikov voditeljstva za prihodnost.  

PRIJAVNICA

PROGRAM

Modul 1: lastnosti voditelja prihodnosti

Voditelj prihodnosti zna uspešno krmariti v vedno hitrejšem toku sprememb z in/ali razmišljanjem, oblikovanjem organizacije, ki uspešno odgovarja na priložnosti iz okolja ter zna uspešno uravnotežiti upravljanje in voditeljstvo, strukturo in prožnost, red in kaos.

Modul 2: načela SQ

SQ je inteligentnost, s katero dostopamo do globljega pomena, vizije, vrednot in namena v naših življenjih in našem voditeljstvu. Ta vrsta inteligentnosti nam pove kdo smo, čemu služimo in kaj je naše poslanstvo. Voditelji, ki načrtno razvijajo SQ, znajo v svojih organizacijah spodbujati zavzeto uresničevanje skupnih ciljev.

Modul 3: vloga pozitivnih in negativnih motivatorjev

Poznavanje pozitivnih in negativnih motivatorjev voditeljem pomaga razumeti in upravljati z organizacijsko klimo. Negativni motivatorji posameznika in time kljub morebitnim kratkoročnim uspehom, vodijo v dolgoročno neuspešnost. Nasprotno pa poznavanje in aktivno razvijanje pozitivnih motivatorjev v organizaciji vodi do dolgoročnega in trajnostnega uspeha.

Trajanje modulov: 4h z vmesnim odmorom, frekvenca modulov 1x mesečno

Izvajalke: Ksenija Špiler Božič, Uršula Butkovič, Anja Šerc

Komu je program namenjen:

  • Vodstvenim kadrom v podjetjih, ki želijo izboljšati zavzetost, inovativnost, organizacijsko klimo in rezultate v svojih podjetjih.
  • Projektnim vodjem, ki iščejo bolj učinkovite pristope za doseganje zastavljenih ciljev.
  • Bodočim voditeljem, ki se pripravljajo na vodstvene položaje.

Cena: 690 EUR + DDV

Podjetje BB Consulting omogoča do 2 udeležencema, ki iz različnih razlogov trenutno ne zmoreta pokriti stroškov kotizacije, subvencionirano participacijo. Za možnost brezplačne udeležbe izpolnite prijavnico na spletni strani in v motivacijskem pismu navedite kako vam lahko program pomaga pri vašem nadaljnjem profesionalnem razvoju. Izpolnjeno prijavnico z motivacijskim pismom in s pripisom 'Prošnja za subvencionirano prijavo' nam pošljite na info@bbconsulting.si najkasneje do 20. decembra.

BB Consulting si pridržuje pravico, da subvencionirane participacije ne dodeli.

 

Velikost skupine: 7 do 14 udeležencev

Predviden začetek programa: januar 2019

Kraj: Ljubljana (Vodnikova ulica)

Prijave in več informacij na info@bbconsulting.si ali 01 200 93 37

PRIJAVNICA