Vision Dialogue

Program Vision Dialogue je namenjen podjetjem, organizacijam in timom, ki si želijo izboljšati, nadgraditi ali odpreti dialog o viziji in prihodnosti podjetja. 

Gre za minimalno 3-mesečni program, ki ga dizajniramo za vsakega partnerja posebej, da s programom dosežemo kreiranje nove vizije podjetja, pripravimo vse deležnike v organizaciji na širjenje, sledenje in izvajanje nove vizije.

Pričakovani učinki programa Vision Dialogue so:

 • Izdelana vizija podjetja
   
 • Izdelana strategija doseganje vizije podjetja z akcijskim načrtom
   
 • Pripravljenost vključenih na potrebne spremembe
   
 • Vključenost v soustvarjane prihodnosti podjetja
   
 • Izboljšan dialog v podjetju

 

Vas zanima več?