BB POLETNA ŠOLA 2019

VODITELJSTVO ZA NOVE POSLOVNE REALNOSTI 

Jasno definiran namen je pomembna lastnost voditeljev organizacij in podjetij v vedno bolj povezanem, kaotičnem in so-odvisnem 21. stoletju.

Za doseganje prebojnih rezultatov so danes ključne druge kompetence in znanja, kot so  samozavedanje, holizem, spontanost in spoštovanje raznolikosti. Predvsem pa mora voditelj graditi okolje, ki spodbuja razcvet pozitivnih motivatorjev.

Nove okoliščine v katerih delujemo in vedno hitrejši tempo sprememb zahtevajo takšne pristope k voditeljstvu, ki bodo uspešno naslovili tveganja s katerimi se soočamo na trajnosten in ambiciozen način. 

BB poletna šola voditeljstva za nove poslovne realnosti je zasnovana na podlagi več kot 18-letnih izkušenj dela s podjetji, organizacijami in posamezniki, ki so v prelomnih trenutkih uspeli definirati in re-definitrati svojo edinstveno vrednost.

PROGRAM

MODUL I

DAN 1, 9. JULIJ 2019 'LASTNOSTI VODITELJA PRIHODNOSTI' 

Voditelj prihodnosti zna uspešno krmariti v vedno hitrejšem toku sprememb z in/ali razmišljanjem, oblikovanjem organizacije, ki uspešno odgovarja na priložnosti iz okolja ter zna uspešno uravnotežiti upravljanje in voditeljstvo, strukturo in prožnost, red in kaos.

DAN 2, 10. JULIJ 2019 'VLOGA POZITIVNIH IN NEGATIVNIH MOTIVATORJEV' 

Poznavanje pozitivnih in negativnih motivatorjev voditeljem pomaga razumeti in upravljati z organizacijsko klimo. Negativni motivatorji posameznika in time kljub morebitnim kratkoročnim uspehom, vodijo v dolgoročno neuspešnost. Nasprotno pa poznavanje in aktivno razvijanje pozitivnih motivatorjev v organizaciji vodi do dolgoročnega in trajnostnega uspeha.

MODUL II

DAN 3, 11. JULIJ 2019 'VODITELJSKA INTELIGENCA' Z MARIKO RONTHY

Marika Ronthy je avtorica modela voditeljska inteligenca. Njen model utemljuje pomembnost povezanosti povezanosti treh vrst inteligence (razumske, emocionalne in duhovne) v sodobnem voditeljstvu za doseganje trajnostnih poslovnih uspehov. Da bi razvijali voditeljsko inteligenco morajo voditelji novih poslovnih realnosti neprestano prestopati meje med posameznimi tipi inteligence, kar pomeni prehajanje iz cone udobja. Marika bo na podlagi bogatih izkušenj iz poslovnega sveta in akademske skupnosti udeležence vodila skozi proces spoznavanja značilnosti voditeljske inteligence. 

DAN 4, 12. JULIJ 2019 'DELO NA PRIMERIH  UDELEŽENCEV'

Udeleženci bodo v skupinskem delu na lastnem primeru oblikovali svojo vizijo organizacije, ki temelji na pozitivnih motivatorjih ter kompetencah in znanjih za nove poslovne realnosti. 

PRIJAVNICA

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 

  • vodstvenim kadrom v podjetjih, ki želijo izboljšati zavzetost, inovativnost, organizacijsko klimo in rezultate v svojih podjetjih
  • projektnim vodjem, ki iščejo bolj učinkovite pristope za doseganje zastavljenih ciljev
  • bodočim voditeljem, ki se pripravljajo na vodstvene položaje

CENA IN POGOJI

1.350 EUR + DDV (brez stroškov nastanitve in hrane)

min 7 max 14 udeležencev

prijave zbiramo najkasneje do 20. junija oz. do zapolnitve prostih mest

Udeležencem preteklih BB programov in zaposlenim v podjetjih v katerih smo že izvedli / izvajamo programe preobrazbe omogočamo, da se udeležijo zgolj Modula II. Cena: 725 EUR + DDV (brez stroškov nastanitve in hrane). 

BROŠURA PROGRAMA