Engagement Dialogue

Program Engagement Dialogue je namenjen podjetjem, organizacijam in timom, ki se želijo lotiti izboljšanja zavzetosti v svoji strukturi.

Gre za minimalno 3-mesečni program, ki ga dizajniramo za vsakega partnerja posebej, da s programom osvetlimo konkretne dejavnike za zvišanje zavzetosti in vse sodelujoče pripravimo na bolj aktivno ter odgovorno vlogo pri kreiranju zavzete kulture podjetja, organizacije, tima.

Pričakovani učinki programa Engagement Dialogue so:

 • Izboljšana zavzetost v podjetju
   
 • Izboljšana odgovornost in samoiniciativnost zaposlenih
   
 • Izboljšan prenos informacij med oddelki, timi, v organizaciji
   
 • Izboljšana samozavest zaposlenih
   
 • Izboljšan dialog v podjetju
   
 • Hitrejše ukrepanje pri reševanju izzivov
   
 • Večja pripravljenost na spremembe
   
 • Izboljšani rezultati tima, podjetja

 

Vas zanima več?