Outplacement koristi podjetjem in odpuščenim delavcem - članek Ksenije Špiler Božič za časnik

04.03.2012

Outplacement je pomoč podjetja odpuščenim delavcem pri iskanju nove zaposlitve, ki se pogosto izvaja prek specializirane zunanje svetovalne družbe. Tako se lahko podjetja med drugim izognejo morebitnim tožbam odpuščenih in ohranijo status dobrega delodajalca.

Proces omogočanja pomoči iskalcem zaposlitve, da dosežejo trajno povezavo s trgom dela, združuje iskalce zaposlitve, izobraževalne oziroma kadrovske organizacije in trg dela z namenom, da oblikujejo novo zaposlitveno okolico. Kot pojasnjuje Alja Malis, direktorica kadrovskega podjetja Naton, to pomeni tudi, da najdejo nove službe in dostop do delovnih mest ter možnosti za delo. Storitev outplacementa po njenih izkušnjah naročijo podjetja, ki se morajo zaradi različnih razlogov spopasti z odpuščanjem večinoma visoko izobraženega kadra. »S to storitvijo se predvsem pokažejo kot dober delodajalec, ki mu ni vseeno za odpuščeni kader,« meni Maliseva.

Tri faze procesa
Ksenija Špiler Božič, direktorica podjetja BB Svetovanje, pojasnjuje proces outplacementa. V začetni fazi vsebinsko in časovno načrtujejo dejavnosti. Določijo kazalnike, po katerih bodo merili uspešnost projekta. Pripravijo tudi komunikacijski načrt in usposobijo vodje za podajanje informacij. V naslednji fazi aktivno delajo z odpuščenimi delavci. Pripravijo karierni načrt, kjer določijo vsa znanja in veščine posameznika, njegove močne in šibke strani. Skupaj s coachem (trenerjem) določata karierni cilj in pripravita načrt. Sproti se ukvarjata z ovirami, kot so na primer omejujoča prepričanja, in na primer dvigujeta raven socialnih veščin. Cilj je izboljšati posameznikovo samopromocijo, kar bo zanj povečalo možnosti na trgu dela. Tretja faza se začne,ko posameznik že ima novo zaposlitev in se srečuje z izzivi, kako se spopasti s spremembo okolja, navad, pravil, kako ohranjati motivacijo pri velikem številu novosti in obdržati novo zaposlitev. 

Prednosti outplacementa
Špiler Božičeva je prepričana, da outplacement prinaša prednosti tako podjetjem kot odpuščenim delavcem. »Najpomembnejše je, da si vzamemo čas za odpuščene oziroma najamemo strokovnjake, ki jim bodo pomagali v enem od najbolj stresnih položajev v življenju - ob izgubi službe. S človekom ohranjamo enako spoštljiv odnos kot takrat, ko smo ga vzeli v službo, zato bo taka oseba veliko lažje ohranjala pozitiven pogled na nastale razmere,« meni sogovornica. Takšna oseba bo s pomočjo strokovnjaka energijo preusmerila v iskanje rešitve, svoj razvoj, morebitno karierno preusmeritev. Ohranila bo samozavest, samopodoba in občutek varnosti ne bosta zmanjšana, zato se bo ta človek veliko lažje in hitreje vrnil na trg delovne sile.

Naložba v ugled
Podjetja se na drugi strani tako lahko izognejo tožbam in stroškom, ki bi jih zaradi tega imela. V očeh odpuščenega in preostalih zaposlenih se tako ohrani dober ugled podjetja. Edina slabost, ki jo Vidi Špiler Božičeva, je, da bo to podjetje nekaj stalo, postopek tudi traja. Strošek lahko upravičimo kot naložbo v ugled podjetja oziroma kot prispevek k družbeni odgovornosti, kar outplacement prav zagotovo je.

Malo prakse
Tudi Alja Malis pravi, da strošek outplacementa ni ravno nizek, naročnik ga krije v celoti. Ker gre za obraten proces headhuntinga (lova na kadre), so cene primerljive. Sogovornica opaža še, da kadrovske razmere pri nas tako rešuje malo podjetij. Ga pa sama odločno podpira, saj se s spoštljivim ravnanjem do zaposlenih pokaže družbena odgovornost podjetja, prizadetim pa pomaga k novemu začetku. Tako se obenem ohranjata pozitivna podoba podjetja in delovno ozračje.

Kdo ima posluh za odpuščene delavce
Med oblikami odpuščanja v domačih podjetjih prevladujejo predčasno upokojevanje, nepodaljševanje pogodb in skrajšan delovni čas. Outplacement je manj pogosta praksa. Nekateri trdijo, da odpuščanj pri njih sploh ni.