Delavnice, treningi, izobraževanja

Z usmerjenimi delavnicami do spremembe obnašanja zaposlenih.

Cilj delavnic BB Consulting je izzvati udeležence, da preverijo svoje dosedanje načine vedenja in komuniciranja, premagajo meje lastnega udobja in preverjenih vzorcev obnašanja ter poiščejo ustreznejše in trajnostne oblike delovanja.


Najbolj iskane delavnice

V svojem programu imamo več kot 50 različnih tematskih delavnic, ki jih vedno prilagodimo specifičnim potrebam posameznega podjetja. Prav tako lahko za podjetje razvijemo delavnico ali serijo delavnic na ključ. Najpogostejše teme, ki jih obravnavamo na naših delavnicah so:

 • Učinkovito komuniciranje in vodenje,
 • Vodenje letnega razgovora,
 • Sporočanje slabe novice in pretehtane kritike,
 • Ustvarjalno reševanje konfliktov,
 • Motivacija v skupini,
 • Upravljanje s časom in učinkoviti sestanki,
 • Težje vodljivi sodelavci,
 • Timsko delo,
 • Obvladovanje stresa.
   


Koristi specializiranih delavnic za razvoj kompetenc in potencialov zaposlenih


Na delavnicah BB Consulting bodo zaposleni osvojili veščine:

 • jasne in nedvoumne komunikacije,
 • učinkovitejše izrabe časa,
 • postavljanja prioritet, ciljev in meja zdrave tolerance,
 • krepitve karizmatičnosti, odločnosti in samozavesti,
 • obvladovanja čustev v vsaki situaciji in s tem zmanjšanje stresa,
 • oblikovanja motivirane, lojalne, odgovorne in samoiniciativne ekipe sodelavcev,
 • prepoznavanja pravih sodelavcev za prava delovna mesta,
 • zmanjševanja bolniških odsotnosti in odhajanja zaposlenih,
 • preusmerjanja pogovora od iskanja krivcev k iskanju rešitev,
 • neosebnega odnosa do konfliktov in slabih novic ter njihovega konstruktivenga reševanja,
 • ohranjanja dobrih odnosov in ustvarjalnega vzdušja, ki povečujejo poslovne rezultate.

Kontaktirajte nas

Želite izvedeti več?