Preobrazba podjetij
 

Posebnost, če ne paradoksalnost BB modela preobrazbe podjetij je, da ne gre za poslovni model v klasičnem pomenu te besede, niti ne želimo, da se ga tako razume. Njegova metodologija je le izhodišče na katerega se naslanjamo, opomnik, da naredimo prave stvari ob pravem času.


BB model preobrazbe je nastal na podlagi znanja, dolgoletne prakse in številnih uspešno izpeljanih zgodb, vendar nobenega podjetja ne skušamo ukalupiti vanj. Vedno se prilagajamo zatečenemu stanju in okoliščinam, ki jih na poti srečujemo. Resnično in pravo bistvo BB modela so vrednote, ki jih skupaj s cilji povežemo v skupen smisel vseh zaposlenih. 
 
Naši naročniki so lastniki proizvodnih in storitvenih podjetij, pogosto pri preoblikovanju podjetij sodelujemo tudi z bankami.