Samozavest - BB dan v maju

22.05.2015

Včeraj smo, kot napoveduje že BB koledarček 2015, na BB dnevu govorili o samozavesti. V pretežno ženski družbi (edini moški predstavnik je bil namreč naš Goran smiley) smo podelili, kaj nam predstavlja samozavest, kdaj in kako se počutimo, ko smo samozavestni in kdaj nismo ter na koncu zaključili s koraki, s katerimi bomo poskrbeli, da bomo ohranjali in razvijali svojo samozavest.

Dan se je uvodoma začel z refleksijo na vprašanje, ki ga navadno dan pred BB dnevom v razmislek in pripravo na naše druženje, pošljemo vsem prijavljenim udeležencem. Tokrat smo razmišljali, ali in kdaj naša samozavest raste na račun drugih? Vprašanje se je razvilo v dve smeri, in sicer kdaj s svojo samozavestjo »pohodimo« samozavest drugih in kdaj svojo samozavest gradimo s pomočjo odzivov drugih na nas in naše vedenje, npr. s pohvalami in odobravanjem. Ugotavljali smo, da pohvale na našo samozavest pogosto nimajo dolgotrajnega učinka, sploh če jim (morda zaradi nizke samozavesti?) ne verjamemo. Najpristnejša samozavest prihaja iz nas samih. Kljub temu pa včasih pohvalo in odobravanje bližnjih, ki jim zaupamo in so nam pomembni, potrebujemo, vsaj za podporo in vedenje, da smo na pravi – dobri poti.

Kaj sploh je samozavest in kaj nam predstavlja? Opredelimo jo lahko popolnoma enostavno: preprosto je zavedanje ali zavest o sebi, poznavanje sebe, svojih močnih in šibkih točk, svojih prednosti in zaupanje vase. Pomeni dovoliti si delati napake, jih priznati in zanje samozavestno prevzeti odgovornost. Z izkušnjami in napakami namreč prav tako gradimo to stabilnost, iz katere se samozavest vzpostavi. Samozavest pomeni tudi, da povemo svoj notranji dialog naglas, da smo v danem trenutku ali situaciji sposobni reči »Ne, tega se ne grem.« ali »Da, to bi si želel/a«. Za to potrebujemo čuječnost, prisotnost v trenutku v odnosu do sebe in drugih, pa tudi poštenost, iskrenost in nekaj poguma za postavljanje meja v svojem življenju.

Ugotovili smo, da smo pogosteje samozavestni v sproščenem in domačem okolju, z ljudmi, ki jim zaupamo in nam dajejo prostor. Takrat smo to, kar smo, z vsemi našimi napakami, ki jih v takem okolju najlažje samozavestno priznamo. Takrat tudi pogosteje pokažemo svoje šibke točke, svojo ranljivost ali nemoč. A tudi to je lahko samozavest. Sicer pa smo samozavestni, kadar verjamemo vase, v svoje znanje, sposobnosti, in kadar si zaupamo. Strinjali smo se, da nam samozavest pogosto podpre tudi zunanja urejenost, ko se počutimo lepi in dobro v svoji koži.

Svojo samozavest bomo v prihodnje ohranjali in razvijali z ozaveščanjem sebe, s čuječnostjo, pozornostjo, iskrenostjo ter poštenostjo do sebe in drugih. Pomembno je vzeti si trenutek zase, za ozaveščanje tega, da smo OK, z vsemi našimi prednostmi in slabostmi in predvsem za sprejemanje sebe – takšnih, kakršni smo.