Na delavnici Pot Junakinje smo skupaj stopile na pot

27.01.2014

Ženske nosijo posebno moč. In v ženskah, ki se svoje moči zavedajo in se ne bojijo priti v stik z njo, je ta moč še večja. Zato smo se v vzdušju usmerjene odločnosti in medsebojne podpore na delavnici s pomočjo Andreje Cepuš napotile na Pot Junakinje in kreacije: pot stika z izvorno sveto žensko energijo, ki ima v sebi ključno znanje za transformacijo sveta, poglavitni intuitivni in kreativni potencial ter edinstveno povezovalno zmožnost.

A najprej se je sploh treba odpraviti na pot, se odzvati klicu, ki se vedno zgodi z namenom. Ta začetni klic nam skozi celotno popotovanje predstavlja neprecenljivo vodilo in motivacijo za nadaljevanje, ko se soočamo z ovirami in zavoji v teku različnih stopenj do končnega cilja, ki pa vsakič znova že napoveduje nov začetek – z novim klicem.

Na delavnici smo zato spoznale Pot Junakinje v več etapah, ki jih moramo premagati od klica do cilja. Prepoznati smo se naučile 12 omejujočih prepričanj, ki nas na tej poti spremljajo, obenem pa nam njihovo premagovanje omogoča napredovanje na poti. Skozi meditacijo, skupinske vaje in poglabljanje vase, smo poiskale svojo namero in jo s pomočjo soudeleženk transformirale v konkreten cilj ter skupaj pripravile vsaka svoj osebni akcijski načrt z jasnimi cilji in prvimi koraki, ki se jih lahko lotimo že takoj. Kar je prav tako pomembno, na poti do cilja smo skozi skupno zavezo dobile spodbudo in podporo za nadaljevanja popotovanja, ki smo ga ta dan pričele skupaj, saj ne želimo ostati le pri besedah, ampak aktivno in s podporo ter spodbudo soudeleženk stopiti na pot, ki nas čaka.