BB SKUPNOST IN PARTNERSTVA

 

Skozi (mednarodna) projektna partnerstva preizkušamo nove koncepte in vloge, s tem pa bogatimo naše odnose, izkušnje in znanja.

V BB-ju radi širimo partnersko mrežo in vanjo vključujemo različne deležnike, prav tako kot se kot partnerji radi vključujemo v druge mreže in projekte. V partnerstvih se znajdemo v raznolikih vlogah – od pobudnikov, integratorjev, partnerjev, izvajalcev in mentorjev.

Veseli bomo vašega povabila v obstoječe in šele nastajajoče mreže in projekte.

Kontaktirajte nas tukaj.

 

Naše izkušnje s projektnimi partnerstvi

  • Reinovator, Inkubator za boljše rešitve

Programa pod okriljem Zavoda Viva namenjen raziskovanju, razvoju in promociji poslovnih
modelov in partnerstev z družbenim in okoljskih učinkov. V času trajanja je program povezal
1000 ljudi iz različnih regij v seriji 16 dogodkov, katerih namen je bil postaviti v ospredje vlogo
družbenih inovacij in socialnega podjetništva
.

Ekipa BB Consulting je bila del partnerskega konzorcija.

 

  • Goodbiz

Goodbiz logo

Program Goodbiz je koordiniral Zavod Viva v sklopu projekta Skupnost za boljše investicije, ki je prejel finančno podporo Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“)
(2014─2020)
.

Namen programa Goodbiz je bil:
- povečati potencial podjetij in iniciativ za pridobivanje investicij, razumevanje financ in
prava partnerstva
- izobraževati in osveščati ponudnike financ
- omogočiti priložnosti in prostori za srečevanje pravih partnerjev

Ekipa BB Consulting je bila del partnerskega konzorcija.

 

Razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z namenom spodbujanja, mobilizacije, motivacije in proaktivnega delovanja zaposlenih v socialnih podjetjih.

Ekipa BB Consulting je v razpis vključena v izvajalski vlogi mentorjev socialnim podjetjem.

 

Globalno tekmovanje, ki ga organizira Fundacija Skoll pod okriljem Saïd Business School Univerze v Oxfordu.

Tekmovanje preko sistemskega razmišljanja naslavlja reševanje ključnih družbenih, okoljskih, ekonomskih in zdravstvenih izzivov sodobnega časa. BB Consulting v tekmovanju sodeluje kot izvajalec programa v partnerstvu z Visoko strokovno šolo Academia Maribor, ki je edina izobraževalna ustanova v Sloveniji vključena v globalno tekmovanje.

V šolskem letu 2021/22 smo tekmovanje Map the System izvedli v partnerstvu med Višjo strokovno šolo Academia Maribor, zavarovalnico Vzajemna in BB Consulting. V projekt so bili vključeni študentje Academie, zaposleni Vzajemne kot tekmovalci in mentorji ter mentorji BB Consulting, ki so 4 ekipe pripravljali na lokalni finale. Zmagovalna ekipa lokalnega finala je potovala na globalni finale v Oxfordu, na katerem je sodelovalo 40 ekip iz 65 partnerskih institucij.

 

Skupnostno soustvarjanje za bolj vključujoč, aktiven in kreativen svet!StayOn banner

Projekt skozi aktivnosti – coaching, treninge, skupnostno vključevanje – nagovarja mlade med 25. in 29. letom, ki so brezposelni in niso vključeni v izobraževanje, naj ostanejo v svojih ruralnih okoljih. Projekt se izvaja v Grčiji, Italiji, na Portugalskem, Irskem in Poljskem, s podporo strokovnih partnerjev v Nemčiji in Sloveniji.

BB Consulting v projektu zastopa vlogo partnerja za prenos znanj in grajenje odnosov v projektnem partnerstvu. To pomeni, da skrbimo za razvoj teoretičnega modela coachinga udeležencev projekta, nudimo stalno podporo coachem, ki delajo z mladimi v lokalnih okoljih, skrbimo za prenos znanj med partnerskimi organizacijami in z različnimi aktivnostmi gradimo kvalitetno partnersko mrežo in podpiramo izgradnjo dobrih odnosov v projektnem konzorciju.

Projekt StayOn financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, prek EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih).