BB Vrednote

 

Vrednote BB Consulting povezujejo in predstavljajo presek vrednot vseh članov tima, so medsebojno prepletene in predpostavljajo še marsikatero drugo vrednoto. Zapisane vrednote morda razumemo drugače, širše od prve asociacije na zapisano besedo, zato z vami delimo kaj nam naše vrednote pomenijo in predstavljajo.

 

VSAK ŠTEJE

Vsak šteje je aktivna drža. Napajata jo empatija in opolnomočenje. 

 

 

SRČNOST

Srčnost je predanost življenju. Pomeni nam no bullshit odnos do sebe in do drugih. 

 

 

TRAJNOSTNO OBILJE

Obilje je univerzalen  potencial. Temelji na  dodajanju h kakovosti življenja ljudi, družbe in okolja.

 

 

LJUBEZEN

Ljubezen je sila, ki povezuje vse v vesolju. Čutimo jo kot temeljno podlago za vse, kar smo in delamo.

 

 

DRZNA AMBICIOZNOST

Drzna ambicioznost je premikanje mej mogočega. Je prebojno raziskovanje, delovanje in sodelovanje.