Silvija Jurca

Tekom podiplomskega študija je svojo pozornost usmerila na proučevanje ti. učečih se organizacij v odnosu do konkurenčnih prednosti. Dosedanje profesionalne 16-letne izkušnje je urila v specializirani kreditni zavarovalnici, kjer so s postavitvijo standardov odličnosti strmeli, k temu, da so presegli pričakovanja svojih strank, ter tekom spremenjenih strukturnih in trženjskih razmer pripoznali potrebo po stalnih prilagajanjih s ciljem negovanja oz. mojstrenja konkurenčnih prednosti. Pomembno nadgradnjo pri njenem dosedanjem delu predstavlja večletno poglabljanje v študij neuro-lingvističnega programiranja (krajše NLP), s pomočjo katerega so na površje prišli novi uvidi vezani na potencial posameznika, predvsem pa na nujnost prepletenosti ekonomije in psihologije.

Zavzema stališče, da so jedro vsakega posla ljudje, kar vodi v dejstvo, da je za uspešno delovanje organizacije nujno dobro poznavanje delovanje človeka. Ključno je zavedanje, da vsak posameznik šteje, pripoznati to dejstvo je rezultat empatičnega in celostnega pogleda na ljudi, ki bodo delo bolj zavzeto opravljali, v kolikor je njihovo delo osmišljeno.

Ciljna usmerjenost k stranki, globoka predanost, študioznost, visoka raven odgovornosti predvsem pa strast do dela z ljudmi so glavni parametri, ki jo vodijo po poti profesionalnega razvoja.

Strokovna področja:

  • Komunikacijske veščine

  • Prodajne veščine

  • Vodstvene veščine

  • Učinkovito upravljanje s časom

  • Upravljanje stresa

  • Postavljanje ciljev

  • Osebni razvoj

  • Korporativna psihologija

  • Licencirana NLP Coachinja