Dialog o mentorstvu

Za podjetja, ki želijo ohraniti ključna znanja v podjetju in graditi kulturo prenosa znanj in izkušenj.

Gre za program, ki ga načrtujemo za vsakega partnerja posebej. S programom (nad)gradimo dinamiko prenosa znanj v podjetju s procesi kot so mentorstvo, obrnjeno mentorstvo, buddy sistem.

Pričakovani učinki programa Dialog o mentorstvu so:

  • učinkovit prenos znanja in odpravo ozkih grl
  • jasno postavljen sistem nasledstev, nadomeščanj in razvoja talentov 
  • izboljšano medgeneracijsko sodelovanje
  • prenos specialnih in specifičnih znanj
  • izboljšane voditeljske kompetence
  • boljša pripravljenost na spremembe
  • dvig zavzetosti zaposlenih 

Vas zanima več?