Izobraževanje kot vrednota

01.06.2015

Konec maja je v organizaciji Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje potekala tretja konferenca o razvoju kadrov »Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem«, kamor smo bili BB Svetovanje in Steklarna Hrastnik skupaj povabljeni predstaviti izkušnjo vlaganja v zaposlene preko KoC Steklar in tudi po njegovem zaključku.

Na modulu o kompetencah 21. stoletja in razvoju kadrov v slovenskih podjetjih in panogah sta Bogdan Ledinek iz Steklarne Hrastnik in Uršula Butkovič iz BB Svetovanja predstavila izkušnjo investiranja v izobraževanje zaposlenih, pomen vlaganja v razvoj ljudi in njegove učinke. Kot je izpostavil moderator Aleš Vidmar iz Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, je primer Steklarne Hrastnik pokazal, da se je vložek v izobraževanje zaposlenih v okviru KoC Steklar podeseteril. Učinki so tako vidni v kulturi podjetja, odnosih med zaposlenimi, uspešnosti proizvodnje, kreativnosti in inovativnosti, na koncu pa seveda v poslovnih rezultatih in dobičku. Predvsem pa je rezultat večletnega vlaganja v razvoj zaposlenih, tako na osebnem kot strokovnem področju, ta, da je »izobraževanje v Steklarni Hrastnik postalo vrednota,« kot je povedal Bogdan Ledinek.

Izkušnje iz drugih podjetij in kompetenčnih centrov, ki so sodelovali na modulu, so potrdile, kar v BB Svetovanju verjamemo in spodbujamo od začetka: posel smo ljudje! Vsak posameznik in organizacija nosi svoj potencial, ki ga je potrebno prepoznati, razviti in uporabiti. Od vseh omizij je bilo slišati sporočilo, da le preko sodelovanja, povezovanja, prenosa znanj, razvoja mehkih veščin in izmenjavo dobrih praks ter izkušenj med sorodnimi podjetji, podjetja in posamezniki lahko dosežejo prebojne rezultate. To pa je tisto, kar v našem prostoru potrebujemo.

 

Več BB novic: ArhivPrijavi se na BBNovičke