BB Ekipa

 

Delamo timsko in povezovalno. Vsakemu podjetju, s katerim gremo skozi proces preobrazbe, se v celoti posvetimo, saj lahko le tako z njim zadihamo v pravem ritmu, ga razumemo in mu pomagamo doseči zastavljene cilje. 

Andrej Božič
Andrej Božič

Andrej Božič ne mara izgovorov. Raje se ukvarja z rešitvami, ki vodijo do zastavljenega cilja, pri čemer skuša poiskati optimum za vse vpletene strani.

V svoji 30-letni karieri, ki jo je začel kot vodja prodaje za 40 različnih svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško, je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start up projekte tako v Sloveniji kot v tujini. Prevzel je sanacijo Tovarne papirja Goričane. V globalnem podjetju ABB je imel funkcijo coutnry managerja in bil odgovoren za Slovenijo in Srbijo. Saniral je skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in saniral nemško podjetje Mondi Raubling GmbH, ki je del multinacionalne skupino Mondi. Od leta 2010 vodi Steklarno Hrastnik, ki jo je uspešno saniral po BB modelu preobrazbe.

Tega je razvil s timom v svojem podjetju BB Svetovanje, uporablja pa se ga tako v času kriznega vodenja kot tudi, ko je podjetje dobro stoječe. Predpogoja za doseganje uspešnih rezultatov na osnovi modela pa sta: spoštovanje zaposlenih in odprta komunikacija. Tako Andrej pri svojem delu verjame v dobre odnose, vlaganje v zaposlene, vodenje z zgledom ter v to, da  zaposleni z uresničevanjem ciljev podjetja dosegajo tudi svoje osebne cilje, kajti to zagotavlja uspešnost na dolgi rok.

V BB ekipi predstavlja drzno ambicioznost, ki so zanj temelj vsake pozitivne spremembe.

Strokovna področja:

 • mednarodna trgovina
 • vizija in strategija podjetja
 • prestrukturiranje
 • sanacije

Reference:
 • Vipap (Tovarna papirja  Krško)
 • Mešano podjetje med Vidmom in avstrijsko papirnico Leykam Muerztaler
 • Tovarna papirja Goričane
 • Multinacionalka ABB
 • Iskra Ero
 • Skupina Droga
 • Mondi group, Mondi Raubling G.m.b H, Raubling
 • Steklarna Hrastnik


Kontakt: 

andrej.bozic@bbinvesticije.si 
+386 51 362 000


Ksenija Špiler BožičKsenija Špiler Božič

Ksenija Špiler Božič zase pravi, da je iskalka biserov. Z izjemno sposobnostjo empatije v posamezniku hitro zazna in spodbudi njegove skrite talente.
 

Po osnovni izobrazbi je ekonomistka. Na začetku kariere je delala na področju zunanje trgovine, od leta 1993 pa deluje kot samostojna podjetnica. Od leta 2000 se ukvarja s področjem upravljanja  s človeškimi viri.

Med študijem osebnostnega razvoja in psihodinamike skupin se je usposobila za spretno povezovanje in uporabo sodobnih psihodinamskih šol, kot so transakcijska analiza, geštalt, realitetna terapija in neuro–lingvistično programiranje. Je certificiran NLP Coach praktik.

Danes v podjetju BB Svetovanje kot direktorica in poslovna trenerka pripravlja programe za razvoj zaposlenih, za  rast timov  in individualne poslovne coachinge. V 15-letih delovanja podjetja je razvila svoj inovativen intuitiven pristop v coachingu in kvantni model za spremembe. Bila je med prvimi v Sloveniji na področju coachinga in prispevala k njegovemu razvoju. Prva je uporabila besedno zvezo poslovni trener, kar pomeni, da dosegajo spremembe s treningi in ne zgolj z izobraževanjem. V podjetju s 15-letno tradicijo ima danes pet zaposlenih, ki živi s sloganom Biti Boljši.

Zadnja leta se posveča timskemu in voditeljskemu dialogu, coachingu, mentoriranju in postavljanju HR strategij, ki predstavljajo sestavni del poslovnih strategij preobrazbe podjetij.

V BB ekipi predstavlja ljubezen, ki zanjo predstavlja temelj življenja in si brez nje ne predstavlja sveta.


Strokovna področja:

 • coaching
 • mentorstvo
 • motivacija
 • vodenje
 • strateški HR

Reference: 

 • ABB Ljubljana, ACS - Andragoški center Slovenije, Adria Airways, Alpe papir, Aerodrom Ljubljana, Atech
 • CPI - Center za poklicno izobraževanje 
 • Droga Kolinska, Duropack-Tespack
 • Elektronabava
 • Hidria korporacija, Hidria Perles
 • IBI Kranj, INEA Ljubljana, Intertrade ITS, Iskra ISD, Iskra PRINS, Iskra TELA, Izum
 • KD Group
 • LIP Bled 
 • Mecum, Mobitel, Motvoz
 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem
 • Podjetnik, Rotomatika, SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
 • Steklarna Hrastnik
 • Termoelektrarna toplarna Ljubljana, Tiskarna Ljubljana, Tomos Koper
 • VOGT electronic


Kontakt: 

ksenija.bozic@bbconsulting.si
+386 41 751 299


Uršula ButkovičUršula Butkovič 
 

Uršula Butkovič je raziskovalka življenja in se z radovednostjo loti vsakega novega izziva.

Po izobrazbi je univ. dipl. kulturologinja in socialna antropologinja, kariero pa je začela v Zavodu Ypsilon kot vodja projektov. Ustvarila je izobraževalno AkademYo, ustvarjala dogodke in mednarodne konference s svetovno znanimi gosti in idejno zasnovala projekt Mentorstvo.

V BB Svetovanju od leta 2013 kot so-kreator idej skrbi za razvoj novih produktov in njihovo uvajanje v prakso, neformalno nosi tudi naziv Fun Manager. Kot trener in coach podpira izvajanje pozitivnih sprememb pri posameznikih, timih in podjetjih. Z izobraževanji na področju komunikacije, javnega nastopanja, upravljanja s časom, kreativnih pristopov, vključevalnega voditeljstva ipd. skrbi za lasten razvoj in razvoj strokovnih znanj. Ta prenaša naprej s ciljem podpreti posameznike pri odkrivanju in razvoju lastnih potencialov, saj verjame, da vse, kar si lahko zamislimo, zmoremo tudi uresničiti.

V BB ekipi predstavlja srčnost, saj zanjo to pomeni biti Človek. 

Strokovna področja:

 • komunikacijske veščine
 • asertivna komunikacija
 • mentorstvo
 • sodelovanje
 • kreativnost
 • zavzetost posameznika v organizaciji
 • zabava pri delu za spodbujanje učinkovitosti posameznika in timov

Kontakt: 

ursula.butkovic@bbconsulting.si
+386 40 346 664


Simona Stavanja Zadnik                          

Simona Stavanja Zadnik pooseblja sočutje, ki ga  s svojim prefinjenim občutkom prenaša v širši prostor.

Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana psihologinja. Diplomirala je septembra 2013 s področja psihologije osebnosti, saj se zanima za človekovo osebnost, osebnostno rast in osebno napredovanje. Že v času študija je vedela, da želi s svojim delom pomagati ljudem, in sicer na različnih področjih, tako kariernih kot tudi osebnih. Januarja 2015 se je pridružila ekipi BB Svetovanja, v kateri skrbi za osebnostni razvoj tako ekipe kot partnerjev, psihološka testiranja in merjenje učinkov programov BB Svetovanja. Verjame, da je človek celota, ki se kontinuirano razvija od rojstva pa do smrti, na njegov razvoj pa vpliva prav vsaka situacija, v kateri se  znajde.

V BB timu predstavlja enakočutnost, saj jo je kot kombinacijo sočutja in enakosti tudi dodala v prostor. 

Strokovna področja:

 • psihološko testiranje
 • osebni razvoj
 • timske vloge
 
+386 51 677 352


Anja Šerc 

Anja verjame v čarovnijo, ki se zgodi, ko ljudje z različnimi izkušnjami in znanji sodelujejo z namenom so-kreiranja prihodnosti trajnostnega obilja. V preteklih petih letih se je na profesionalnem področju posvečala promociji ter razvoju podjetij z družbenim učinkom, t.j. podjetij, ki so bila ustanovljena z namenom, da rešujejo enega ali več izzivov sodobne družbe. Snovala je priložnosti in gradila inovativne prostore, ki spodbujajo odprto sodelovanje skupnosti z namenom reševanja sodobnih izzivov. Danes se ukvarja z razvijanjem in koordiniranjem programov, ki nudijo podporo podjetjem z družbenim učinkom na začetku poslovne poti. V preteklih štirih letih je z Zavodom Viva povezala več kot 1000 ljudi, omogočila raznolike priložnosti za 49 podjetij z družbenim učinkom v sodelovanju z več kot 25 partnerji - vodilnimi slovenskimi podjetji, slovenskimi in mednarodnimi organizacijami in javnimi institucijami. Pred tem je pod okriljem Za in proti, Zavoda za kulturo dialoga kot predavateljica in mentorica pridobila bogate mednarodne izkušnje s komuniciranjem in zagovorništvom. 

V BB ekipi predstavlja trajnostno obilje, saj verjame v ustvarjanje vrednosti, ki temelji na dvigu kakovosti življenja ljudi, družbe in okolja. 

Strokovna področja:

 • podjetništvo z družbenim učinkom
 • upravljanje z družbenim učinkom
 • grajenje skupnosti
 • ustvarjanje izkušenj
 • komunikacijske veščine in argumentacija

Kontakt:

anja.serc@bbconsulting.si

+386 40 164 392

 

Annie                                 

Najmanjša in najbolj kosmata članica BB ekipe, ki svoje delo jemlje zelo resno. Ima neprecenljive izkušnje na področju raziskovanja človeške osebnosti in njena naloga je, da skrbno preveri in oceni vsakega obiskovalca pisarne. Skrbi za redno gibanje članov ekipe na svežem zraku in vestno demonstrira, kako pomembno si je vzeti čas za počitek. Je hvaležna poslušalka vseh problemov in pozna vse največje poslovne skrivnosti. Njen najljubši del dneva je čas za malico.

V BB timu povezuje vseh pet BB vrednot.