PROGRAM ŽENSKO VODITELJSTVO

Katera so načela ženskega voditeljstva in kako se razlikujejo od moških pristopov? Kateri so pogoji, ki omogočajo boljši razvoj ženskega voditeljstva v organizacijah? Kako lahko bolje izkoristimo potenciale ženskega voditeljstva?

To so le nekatera od vprašanj, na katera odgovarja program Žensko voditeljstvo, ki smo ga v BB Consulting razvili z namenom, da ponudimo spodbuden prostor in strokovno podporo voditeljicam, da bolje razumejo vrednost ženskih pristopov k voditeljstvu in jih odločneje razvijajo v praksi. Vztrajajoča sektorska segregacija, stekleni strop, stereotipi o ženskah ter neenako plačilo za opravljeno delo, so vztrajne ovire, s katerimi se ženske soočajo v profesionalnem življenju. Posledično je tudi izkoristek potenciala raznolikosti v podjetjih, organizacijah in družbi nižji. V BB Consulting verjamemo, da če želimo imeti boljša delovna mesta ter učinkovito nasloviti družbene in okoljske izzive, s katerimi se soočamo, je danes žensko voditeljstvo nuja. Verjamemo, da lahko ženska načela voditeljstva bistveno oplemenitijo voditeljstvo 21. stoletja z vrednotami sodelovanja, voditeljstva s širšim namenom, vključevanja, kreativnosti in mentorstva.

''Enakopravnost spolov ni zgolj moralno in družbeno vprašanje, ampak tudi gospodarski izziv.'' (McKinsey & Company)

 

PRIJAVNICA

 

PROGRAM:

MODUL I: Voditeljstvo v novih poslovnih realnostih in položaj žensk

Kvantni svet, družbeni in okoljski izzivi, kriza sistema kot smo ga poznali 
Zakaj Newtonski svet ne podpira dovolj ženskih pristopov k voditeljstvu?
Uravnoteženje moškega in ženskega voditeljstva

MODUL II: Načela, prednosti in pasti ženskega voditeljstva

Voditeljstvo z namenom - sprememba paradigme voditeljstva v 21. stoletju
Odlike ženskih voditeljic 
Ženska načela voditeljstva in njihovi učinki

MODUL III: Pogoji za razvoj ženskega voditeljstva

Usklajevanje zasebnega in poslovnega
Dialoška komunikacija
Refleksija

MODUL IV: Osebna vizija – karierna vizija v sozvočju z zasebnim življenjem

Predstavitev osebnega voditeljskega namena udeleženk programa s praznovanjem.   

Program podpirata 2 uri individualnega coachinga vsaki udeleženki programa za pomoč pri definiciji osebnega voditeljskega razvojnega načrta. Udeleženke osebni voditeljski načrt pripravljajo med Moduli I in IV ob podpori skupine in coachinje.

Moduli so kombinacija krajšega predavanja s predstavitvijo koncepta Modula, dialoga o temi in skupinske refleksije o temi ter osebnem voditeljskem razvojnem načrtu.

KAJ PRIDOBIM Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM ŽENSKO VODITELJSTVO?

  • Spoznavanje s teorijo, razlago in boljše razumevanje vodilnih idej o voditeljstvu v sodobnem svetu. Spoznale bomo tehnike za premagovanje edinstvenih ženskih izzivov v voditeljstvu.
  • Pomoč in podporo pri razvoju lastnega voditeljskega namena, ciljev in stila za usmerjanje profesionalnega in osebnega razvoja.
  • Podpora coachinje pri načrtovanju naslednjih korakov v vaši karieri in razvoju.
  • Sodelovanje in podpora skupine žensk, ki se ukvarja s podobnimi izzivi v pripravi na voditeljske položaje oziroma v svojem voditeljstvu.
  • Ob koncu programa ima vsaka udeleženka definiran svoj voditeljski namen.

Izvajalka: Ksenija Špiler Božič z BB ekipo in gostjami

Komu je program namenjen?

Program je namenjen ženskim voditeljicam:

  • na odločevalskih pozicijah v podjetju / organizaciji;
  • ki na začetku svoje poti iščejo načine za prenos svojega potenciala in poslanstva v prakso;
  • z dolgoletnimi voditeljskimi izkušnjami, ki želijo bolje razumeti, ozavestiti in nadgraditi svoje voditeljske pristope.

 

Trajanje programa: program traja od januarja do maja 2019. Frekvenca modulov je enkrat  mesečno, od 14. do 18. ure. Dan izvajanja prilagodimo udeleženkam.

Program je kombinacija teoretičnega znanja (30%) ter dela na osebnih voditeljskih načrtih udeleženk (70%).

Obveznosti udeleženk med moduli: 2 uri / teden.

 

Trajanje modulov: 4 ure z vmesnim odmorom.

 

PRIJAVNICA

 

Literatura:

Alyse Nelson und Hillary Rodham Clinton, Vital Voices: The Power of Women Leading Change Around the World (povzetek: https://www.fastcompany.com/3000249/how-women-lead-differently-and-why-it-matters)

Jeniffer Nadel & Gillian Anderson, We: A Manifesto for Women Everywhere.

McKinsey & Company, How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth

Harvard Business Review, Ways Women Lead

Harvard Business School, Gender & Work: Challenging Conventional Wisdom

 

CENA IN POGOJI:

Število udeleženk: najmanj 7 in največ 14 udeleženk.

Cena: 790 EUR + DDV

Predviden začetek programa: januar 2019

Kraj: Ljubljana (Vodnikova ulica)

Prijave in več informacij na info@bbconsulting.si ali 01 200 93 37

PRIJAVNICA

Prijave se zaprejo ob zapolnitvi prostih mest, oz. najkasneje 10. januarja 2019 t.j. 2 tedna pred začetkom izvajanja programov.

Podjetje BB Consulting omogoča do 2 udeležencema, ki iz različnih razlogov trenutno ne zmoreta pokriti stroškov kotizacije, subvencionirano participacijo. Za možnost brezplačne udeležbe izpolnite prijavnico na spletni strani in v motivacijskem pismu navedite kako vam lahko program pomaga pri vašem nadaljnjem profesionalnem razvoju. Izpolnjeno prijavnico z motivacijskim pismom in s pripisom 'Prošnja za subvencionirano prijavo' nam pošljite na info@bbconsulting.si najkasneje do 20. decembra.

BB Consulting si pridržuje pravico, da subvencionirane participacije ne dodeli.