PROGRAM ŽENSKO VODITELJSTVO

Katera so načela ženskega voditeljstva in kako se razlikujejo od moških pristopov? Kateri so pogoji, ki omogočajo boljši razvoj ženskega voditeljstva v organizacijah? Kako lahko bolje izkoristimo potenciale ženskega voditeljstva?

To so le nekatera od vprašanj, na katera odgovarja program Žensko voditeljstvo, ki smo ga v BB Consulting razvili z namenom, da ponudimo spodbuden prostor in strokovno podporo voditeljicam, da bolje razumejo vrednost ženskih pristopov k voditeljstvu in jih odločneje razvijajo v praksi. Vztrajajoča sektorska segregacija, stekleni strop, stereotipi o ženskah ter neenako plačilo za opravljeno delo, so vztrajne ovire, s katerimi se ženske soočajo v profesionalnem življenju. Posledično je tudi izkoristek potenciala raznolikosti v podjetjih, organizacijah in družbi nižji. V BB Consulting verjamemo, da če želimo imeti boljša delovna mesta ter učinkovito nasloviti družbene in okoljske izzive, s katerimi se soočamo, je danes žensko voditeljstvo nuja. Verjamemo, da lahko ženska načela voditeljstva bistveno oplemenitijo voditeljstvo 21. stoletja z vrednotami sodelovanja, voditeljstva s širšim namenom, vključevanja, kreativnosti in mentorstva.

''Enakopravnost spolov ni zgolj moralno in družbeno vprašanje, ampak tudi gospodarski izziv.'' (McKinsey & Company)

Trenutno program ni odprt za prijave.

Za informacije o prihajajočih programih nam pišite na info@bbconsulting.si ali se prijavite na BB novičke tukaj.  

 

PROGRAM:

MODUL I: Voditeljstvo v novih poslovnih realnostih in položaj žensk

Kvantni svet, družbeni in okoljski izzivi, kriza sistema kot smo ga poznali 
Zakaj Newtonski svet ne podpira dovolj ženskih pristopov k voditeljstvu?
Uravnoteženje moškega in ženskega voditeljstva

MODUL II: Načela, prednosti in pasti ženskega voditeljstva

Voditeljstvo z namenom - sprememba paradigme voditeljstva v 21. stoletju
Odlike ženskih voditeljic 
Ženska načela voditeljstva in njihovi učinki

MODUL III: Pogoji za razvoj ženskega voditeljstva

Usklajevanje zasebnega in poslovnega
Dialoška komunikacija
Refleksija

MODUL IV: Osebna vizija – karierna vizija v sozvočju z zasebnim življenjem

Predstavitev osebnega voditeljskega namena udeleženk programa s praznovanjem.   

Program podpirata 2 uri individualnega coachinga vsaki udeleženki programa za pomoč pri definiciji osebnega voditeljskega razvojnega načrta. Udeleženke osebni voditeljski načrt pripravljajo med Moduli I in IV ob podpori skupine in coachinje.

Moduli so kombinacija krajšega predavanja s predstavitvijo koncepta Modula, dialoga o temi in skupinske refleksije o temi ter osebnem voditeljskem razvojnem načrtu.

KAJ PRIDOBIM Z VKLJUČITVIJO V PROGRAM ŽENSKO VODITELJSTVO?

  • Spoznavanje s teorijo, razlago in boljše razumevanje vodilnih idej o voditeljstvu v sodobnem svetu. Spoznale bomo tehnike za premagovanje edinstvenih ženskih izzivov v voditeljstvu.
  • Pomoč in podporo pri razvoju lastnega voditeljskega namena, ciljev in stila za usmerjanje profesionalnega in osebnega razvoja.
  • Podpora coachinje pri načrtovanju naslednjih korakov v vaši karieri in razvoju.
  • Sodelovanje in podpora skupine žensk, ki se ukvarja s podobnimi izzivi v pripravi na voditeljske položaje oziroma v svojem voditeljstvu.
  • Ob koncu programa ima vsaka udeleženka definiran svoj voditeljski namen.

Izvajalka: Ksenija Špiler Božič z BB ekipo in gostjami

Komu je program namenjen?

Program je namenjen ženskim voditeljicam:

  • na odločevalskih pozicijah v podjetju / organizaciji;
  • ki na začetku svoje poti iščejo načine za prenos svojega potenciala in poslanstva v prakso;
  • z dolgoletnimi voditeljskimi izkušnjami, ki želijo bolje razumeti, ozavestiti in nadgraditi svoje voditeljske pristope.

 

Program je kombinacija teoretičnega znanja (30%) ter dela na osebnih voditeljskih načrtih udeleženk (70%).

 

Literatura:

Alyse Nelson und Hillary Rodham Clinton, Vital Voices: The Power of Women Leading Change Around the World (povzetek: https://www.fastcompany.com/3000249/how-women-lead-differently-and-why-it-matters)

Jeniffer Nadel & Gillian Anderson, We: A Manifesto for Women Everywhere.

McKinsey & Company, How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth

Harvard Business Review, Ways Women Lead

Harvard Business School, Gender & Work: Challenging Conventional Wisdom

 

Več informacij o programu na info@bbconsulting.si