Dialog o viziji in vrednotah

Za podjetja, ki želijo graditi svojo uspešno prihodnost načrtno in skupaj.

Gre za minimalno 3-mesečni program, ki ga načrtujemo za vsakega partnerja posebej, da s programom dosežemo kreiranje nove vizije podjetja, pripravimo vse deležnike v organizaciji na širjenje, sledenje in izvajanje nove vizije.

Pričakovani učinki programa Dialog o viziji in vrednotah so:

  • izdelana vizija podjetja​
  • ​izdelana strategija doseganje vizije podjetja z akcijskim načrtom​
  • pripravljenost vključenih na potrebne spremembe​
  • soustvarjane prihodnosti podjetja​
  • izboljšani rezultati tima, podjetja

Vas zanima več?