Kaj je coaching?

Coaching je podpora kompetentnega in izkušenega coacha posamezniku pri njegovem osebnostnem razvoju. Coachinga namreč ne smemo enačiti s trenerstvom ali svetovanjem, saj je naloga obeh, tako trenerja kot svetovalca, neposredno usmerjanje dejavnosti in obnašanja posameznika ali skupine z uporabo konkretnih nasvetov. Medtem ko trener in svetovalec predpisujeta recepte, ki zdravijo simptome, coach, skupaj s svojim varovancem, išče diagnozo in posamezniku pomaga odkriti njemu lastne rešitve za zdravljenje vzrokov.


Cilji coachinga

Uspešen coaching vodi do trajnostne osebne spremembe, saj vpliva na vedenjski vzorec varovanca. Ker je človek celovita osebnost, spremebe v načinu razmišljanja in delovanja, ki jih doseže s pomočjo coacha, prenaša iz poslovnega okolja v zasebno in obratno. 


Kako poteka coaching?

Pri coachingu je potrebno zelo veliko samostojnega dela, saj se varovanec celostno spreminja, te spremembe pa mora samostojno prenašati v svoje življenje. Coach pomaga svojemu varovancu pri načrtovanju potrebnih sprememb, mu nastavlja ogledalo, sledi njegovim poizkusom in dosežkom, ampak v vsakodnevnem življenju mora domačo nalogo vendarle opraviti varovanec sam. Rešitve namreč lahko vzdržijo le, če so prilagojene  osebnosti posameznika, njegovim potrebam in načinu življenja. Lahko bi rekli, da gre za skupno iskanje poti, ki vodi do ustrezne rešitve določenega izziva. Rešitev, hkrati z odogovornostjo zanjo, pa na koncu sprejme varovanec sam. 


Metode coachinga

V coachingu univerzalne poti ni. Coach ima na voljo številne metode in pristope, pravilo pa je, da morajo odgovarjati obema. V osnovi gre za redna srečanja med coachem in varovancem, na katerih osvetljujeta različne vidike obravnavanega problema in nakazujeta možne smeri rešitev. Pri tem bo nekomu v pomoč zgodba, nekdo drug bo raje na glas razmišljal, tretji se bo bolje počutil, če se bosta s coachem pogovarjala v prispodobah ali se celo igrala.


Zaupanje in pravila igre

Takoj na prvem srečanju se coach in varovanec dogovorita o pravilih igre, saj pomenijo jedro medsebojnega zaupanja. V to kategorijo v prvi vrsti sodi dogovor o molčečnosti. Coach varovančevim nadrejenim ali kadrovski službi nikoli ne posreduje informacij, ki so mu bile zaupane, pač pa le svoja posredna opažanja ali še bolje usmeritve za sodelovanje ali izboljšave odnosa. Del tega dogovora je prav tako dogovor o načinu komunikacije coacha in varovanca do vodje ali kadrovske službe, pri čemer coach spremlja tudi povratne informacije iz okolja. Možno je oblikovanje skupnega poročila.
Pomembno je, da je že prvi stik topel in prijeten in da se med coachem in varovancem začne vzpostavljati ustrezen odnos. Za to skrbi coach, varovanec mora biti le odprt in pripravljen na sodelovanje.
 

 
Kako izbrati primernega coacha?

Coachi so po navadi specializirani za posamezna področja, zato si je potrebno dobro ogledati njihov profil in morebitne reference. Izberite tistega, ki ima izkušnje in izraženo zanimanje za področje, na katerem želite napredovati. Preden se odločite, spoznajte coacha tudi v živo in bodite pozorni na to, kako se bosta ujela. Včasih namreč ljudje med seboj nismo kompatibilni in v takih primerih je bolje iskati dalje. Pazite pa, da coacha ne boste izbirali glede na svojo strokovnost. Če ste prodajnik, to ne pomeni, da mora imeti coach neposredne izkušnje iz prodaje, da vam bo lahko ustrezen sogovornik. 
 
 

Vas še vedno zanima več o coachingu?Ksenija Špiler Božič, licencirani coach
 

......še vedno me zanima več o coachingu