VODSTVENI TRENING

 

Prostor za učenje, prenos dobrih praks in refleksijo voditeljstva v organizaciji.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

 • povezana vodstvena ekipa
 • dvig razvitosti kompetenc komunikacije, organizacije & načrtovanja, razvo odnosov ter učenja & prenosa znanja
 • identifikacija potencialov (v ljudeh in organizaciji)
 • prenos dobrih praks v podjetju

 

Vodstveni trening je namenjen razvoju vodstvenih veščin v podjetjih.

Skozi serijo 4-6 vodstvenih treningov vključeni (potencialni) vodje spoznajo osnovne veščine vodenja, s katerimi bolje razumejo svojo vodstveno vlogo, se lažje spopadejo z dnevnimi vodstvenimi izzivi, izboljšajo svoje komunikacijske veščine, lažje rešujejo konflikte, lažje sprejemajo odločitve in bolje prispevajo k doseganju skupnih ciljev podjetja.

V vodstveni trening so vključeni novi vodje, obstoječi vodje, namestniki, potencialni vodje in potenciali. Trening poteka interaktivno skozi spoznavanje teorije in njenega preizkušanja v praksi, skupnega dialoga, skupinskega dela, vaj, igre vlog in vmesnih nalog.

Osnovne teme vodstvenih treningov so:

 • upravljanje z odnosi,
 • učenje in prenos znanj,
 • načrtovanje in organiziranje,
 • komunikacija.

Vodstveni trening izvajamo:

 • kot samostojno aktivnost v podjetju,
 • kot samostojno aktivnost za razpisano skupino vodij iz različnih organizacij,
 • kot del aktivnosti celostnega sodelovanja s partnerji.