STRATEŠKO MENTORSTVO

 

Podpora vodstvu pri uvajanju sprememb in strateškem načrtovanju naslednjih korakov.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • identifikacija in realizacija hitrih zmag
  • dvig jasnosti in transparentnosti komunikacije
  • izboljšan pregled in razvojne priložnosti na ključnih procesih v podjetju
  • dvig učinkovitosti vodenja podjetja / organizacije

 

Vodenje podjetja je zahtevno delo, ki zahteva stalno sprejemanje strateških odločitev. Naj gre za menjavo poslovnega modela, pripravo nove poslovne strategije, prenovo organizacijske strukture, vpeljave novega modela vodenja, iskanje novih strateških partnerjev ali druge odločitve, ki pomembno vplivajo na razvoj podjetja, BB ekipa s svojimi praktičnimi izkušnjami vodenja podjetij in podpore pri njihovem razvoju, nudi podporo vodstvu podjetja pri razmisleku in vpeljavi sprememb v obliki strateškega mentorstva. Ta se individualno prilagodi potrebam, izzivom in zahtevam podjetja oz. njegovega vodstva.