STRATEŠKE DELAVNICE

 

Spodbuden prostor in ambiciozna vsebina za premikanje obstoječih meja v organizaciji in glavah.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • višja povezanost ekipe skozi izboljšano razumevanje priložnosti v prihodnosti
  • izboljšana motivacija ekipe zaradi razumevanja soodvisnosti,
  • jasne usmeritve za prihodnje delo.

 

Vsaka ekipa potrebuje odmik od dnevnega operativnega dela, da lahko preko odmika, iz ptičje perspektive pogleda na svoje preteklo, tekoče ter prihodnje delo in temu primerno načrtuje strateške korake na poti razvoja.

BB ekipa zasnuje in vodi proces strateške delavnice glede na potrebe in želje naročnika ter po zaključku po potrebi spremlja aktivacijo pripravljenih strateških nalog in izzivov.

Priporočamo, da strateška delavnica v podjetju poteka vsaj 1x letno, idealno 2 dni na lokaciji, ki omogoča kvalitetno delo in prijetno druženje ekipe. Priporočamo, da se strateška delavnica nadgradi tudi z drugimi aktivnostmi, ki podprejo vpeljavo pozitivnih učinkov skupnega strateškega razmisleka in ekipi pomagajo aktivirati zaznane priložnosti ter jih integrirati v vsakodnevno delo.

Rezultati strateške delavnice so običajno:

  • identificirani trendi, ki pomembno vplivajo na podjetje,
  • identificirane priložnosti za rast podjetja,
  • identificirani novi projekti / produkti za nadaljnji razvoj podjetja,
  • identificirane vizija, vrednote, poslanstvo,
  • izdelan akcijski načrt za implementacijo identificiranih priložnosti / nalog.