RAZVOJ KULTURE PODJETJA

 

Aktivacija organizacijske kulture za razvojni preboj.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • identifikacija trenutnih vrzeli v ekipi in organizaciji,
  • povezanost ekipe skozi skupne vrednote, vizijo in poslanstvo,
  • boljše razumevanje pomena raznolikosti v ekipi,
  • uvid v razvojne priložnosti, ki izhajajo iz organizacijske kulture,
  • razvoj novih ritualov in praks, ki vodijo do boljšega vzdušja in posledično počutja.

 

Kultura podjetja je tisti neoprijemljivi element, ki bodisi podpira ali onemogoča razvoj podjetja, zato smo v BB ekipi razvili model razvoja kulture, ki temelji na opredeljenih viziji, vrednotah in poslanstvu podjetja. Te so neposredno povezane z arhitekturo – bolj oprijemljivim elementom – podjetja: cilji, rezultati, procesi, standardi, sistemi, pravili. Jasna kultura, povezana z arhitekturo, pomembno prispeva k uspešnosti podjetja, saj ta ne izgublja energije za nepotrebne nesporazume, komunikacijske šume, zamude, nekvalitetno opravljeno delo, reklamacije ipd.

Glede na obstoječe stanje, izzive in potrebe podjetja, proces razvoja kulture prilagodimo stopnji razvitosti in jasnosti obstoječe kulture podjetja, razvojni ambiciji na področju kulture in želenemu obsegu sodelovanja.

Razvoj kulture v sodelovanju z BB ekipo pomeni poljubno kombinacijo aktivnosti:

  • identifikacija vizije in/ali poslanstva in/ali vrednot,
  • aktivacija vizije in/ali poslanstva in/ali vrednot skozi jasne standarde delovanja,
  • komunikacija vizije in/ali poslanstva in/ali vrednot,
  • operacionalizacija vizije in/ali poslanstva in/ali vrednot skozi zasnovo aktivnosti, ki podpirajo prenos želene kulture v vsakodnevno delovanje podjetja.