PROJEKTNO DELO

 

Razvoj kulture fleksibilnosti, učinkovitosti in timske odgovornosti.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • pospešen razvoj novih priložnosti,
  • izboljšano med-oddelčno sodelovanje,
  • razvoj kompetenc komunikacije, sistemskega razmišljanja, načrtovanja
  • zaključevanje začetih projektov

 

Projektno delo je namenjeno vnosu fleksibilnosti, izboljšanju med-oddelčnega ter med-generacijskega sodelovanja in ustvarjanju novih vzorcev ter rutin pri sodelovanju ter preizkušanja idej v praksi. S projektnim delom podpiramo ustvarjanje novih rutin, novega načina razmišljanja in pridobivanje novih veščin.

BB ekipa skupaj z naročnikom definira projekte, ki so vključeni v sodelovanje – ti so lahko že obstoječi projekti podjetja, novo definirani projekti iz drugih aktivnosti (razvoj kulture, strateške delavnice, strateško mentorstvo) ali razpisane teme, pomembne za podjetje, ki se oblikujejo v projekte.

Ob definiranju ciljev projektov, ekipe, virov, pričakovanj in omejitev projektov, BB ekipa vodi projektne time v potrebno zasnovo idej in/ali realizacijo idej v praksi. Redna podpora projektom in projektnim timom traja 6-12 mesecev, v vmesnem času pa projektne ekipe pridobijo:

  • znanje o projektnem vodenju,
  • razvoj projekta od ideje do izvedbe,
  • podporo z idejami, povezavami in novimi vsebinami za projekte,
  • redno spremljanje in povezovanje projektnih ekip med seboj,
  • redno podporo pri reševanju težav.