DIALOŠKE SKUPINE

 

Razvoj empatije in boljšega medsebojnega razumevanja v timih in ekipah.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • povezana skupina
  • definirani dogovori in standardi ekipnega sodelovanja
  • izboljšano razumevanje soodvisnosti
  • prevzemanje odgovornosti

 

Dialoške skupine so namenjene podpori timom, ki želijo nadgraditi svoje sodelovanje, izboljšati skupno razumevanje timskih izzivov in odpreti varen prostor za pogovor o temah, pomembnih za njihov skupen razvoj. Ekipe skozi dialog nagovorijo izzive in spremembe, ki preprečujejo njihovo učinkovitost ter timsko povezanost in v dialoški skupini sodelujejo v sooblikovanju skupnega namena ter skupnih dogovorov za delo, s katerimi postavijo nove temelje za skupno delo in razvoj.

BB ekipa vodi proces dialoške skupine na način, da voden dialog ponudi prostor, v katerem ekipa, ki se sooča z izzivi ali spremembami, lahko odprto nagovori svoje izzive in poišče skupne rešitve. Dialog je orodje, v katerem udeleženci prevzamejo vlogo enakopravnih soustvarjalcev vsebine in kreatorjev zaključkov dogovorov. Skozi dialog o skupnih temah se poveča povezanost ekip, izboljša sodelovanje ter poveča zavedanje o soodgovornosti za dobro počutje v ekipi. Priporočljivo je, da je ekipa v proces dialoške skupine vključena minimalno 3 mesece.