COACHING

 

Podpreti razvoj posameznikovega in skupinskega potenciala.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • ozaveščena potreba po spremembi,
  • definirani koraki potrebni za spremembo,
  • definirani cilji,
  • izboljšana verjetnost za spremembo in razvoj zaradi zunanje podpore

 

Coaching je proces, v katerem coach podpira klienta na poti do spremembe, pri učenju novih veščin ali pri doseganju svojega cilja. Bistvo coachinga ni dajati odgovore, ampak pomagati klientu priti do lastnih odgovorov in rešitev. Coach ni nujno strokovnjak s področja, ki se ga coachee loteva oz. strokovnjak za obravnavano temo, ampak je skrbnik in fasilitator procesa, ki klientu pomaga priti do najboljše možne rešitve v danem trenutku.

Obstaja več področij coachinga, BB ekipa pa je usposobljena za sledeče vrste coachinga:

  • KADROVSKI : coaching, namenjen HR direktorjem oz. osebam v podjetju, ki so odgovorne za razvoj zaposlenih in jih podpira pri postavitvi ustrezne razvojne kadrovske strategije in razvojnih kadrovskih sistemov ter procesov
  • VODSTVENI : coaching, namenjen vodjem oz. potencialnim vodjem, namenjen boljšemu soočanju z vodstveno vlogo in uspešnemu premagovanju vodstvenih in strateških izzivov. Vodstveni coaching se izvaja tako na strateškem kot operativnem nivoju vodij.
  • KARIERNI : coaching, namenjen osebam, ki se soočajo s kariernimi izzivi – iskanje zaposlitve, iskanje nove karierne poti, zamenjava delovnega področja, namenjen jasno definiranemu kariernemu cilju in definiranju potrebnih korakov za dosego tega cilja
  • SKUPINSKI : coaching, namenjen timom, ki se želijo skupaj razvijati in je namenjen prepoznavanju skupnih omejitev ter skupnemu iskanju rešitev, ki delujejo za tim