BB RAZVOJNE INTERVENCIJE

 

Organizacijski kulturi in razvojni fazi organizacije prilagojena podpora za boljše upravljanje s spremembami.

 

PRIČAKOVANI UČINKI IN REZULTATI:

 • izboljšanje ključnih procesov potrebnih za rast in razvoj (postavljanje in spremljanje ciljev, vodenje, razvoj ljudi, zaposlovanje)
 • dvig zavzetosti zaposlenih
 • boljše razumevanje in zajemanje priložnosti

 

Sodelujemo s podjetji, ki se soočajo s prelomnimi obdobji v svojem razvoju in jih na podlagi njihovih specifičnih potreb podpiramo pri premagovanju razvojnih izzivov, odpravljanju šibkih točk in boljšemu koriščenju potencialov. Osnova tovrstnega sodelovanja so skupno identificirani cilji in aktivnosti, ki so usmerjeni v nadaljnjo rast in razvoj podjetja. Idealna podlaga za tovrstno sodelovanje je že izveden proces BB diagnostike, ob že prej vzpostavljenih temeljih za izvedbo aktivnosti pa sodelovanje lahko poteka tudi brez tega.

Vsebine in aktivnosti prilagodimo potrebam in izzivom partnerskega podjetja, sodelovanje pa večinoma obsega različne, podjetju prilagojene, kombinacije spodnjih aktivnosti:

 • strateško mentorstvo
 • vodstveni trening
 • coaching
 • projektno delo
 • dialoške skupine
 • strateške delavnice
 • razvoj kulture (vizija, vrednote, poslanstvo)
 • razvojne kadrovske rešitve

Z namenom zagotavljanja vpeljave trajnostne spremembe, tovrstno razvojno sodelovanje traja minimalno 6 mesecev.

Kontaktirajte nas tukaj.