BB DIAGNOSTIKA

 

Razumevanje in osmišljanje potrebe po (nenehni) spremembi.

 

PRIČAKOVANI UČINKI IN REZULTATI:

  • definirani razvojni potenciali
  • definirane razvojne vrzeli
  • motivirana ekipa za sodelovanja
  • akcijski načrt nadaljnjih aktivnosti
  • usklajena pričakovanja

 

BB diagnostika je začetni proces sodelovanja z našimi partnerji, skozi katerega preverjamo operacijski sistem podjetja in na podlagi analize identificiramo glavne priložnosti za razvoj podjetja.

Proces diagnostike je osnovan na BB pentlji, ki temelji na medsebojni povezanosti in soodvisnosti treh elementov: 

organizacijska kultura – voditeljstvo – organizacijska arhitektura.

Skozi analizo posameznih elementov BB pentlje kot operacijskega sistema podjetja odkrijemo njegove močne in šibke točke, ki nam pokažejo, kateri element BB pentlje v podjetju prevladuje, in katerega je potrebno dodatno okrepiti ter uskladiti s preostalimi elementi.

BB diagnostika v podjetju poteka 2-3 mesece, skozi vodstvene intervjuje, intervjuje z zaposlenimi, diagnostične delavnice in pregled dokumentov, procesov in obstoječih sistemov. V proces so vključeni različni predstavniki podjetja, saj na ta način dobimo kvaliteten vpogled v operacijski sistem z različnih zornih kotov, hkrati pa skozi vključevanje zaposlenih zbujamo željo po aktivaciji, ki je potrebna za razvoj podjetja.

BB diagnostika je samostojen proces, na koncu katerega partner prejme diagnostično poročilo s konkretnimi predlogi aktivnosti za boljše koriščenje priložnosti za razvoj in odpravljanje šibkih točk. Partner lahko s predlaganimi aktivnostmi nadaljuje samostojno ali pa te postanejo cilji nadaljnjega skupnega sodelovanja.

Kontaktirajte nas tukaj.