OKTOBER 2021: PARTNERSTVO

21.10.2021

Oktobrsko izdajo BB novic posvečamo razmisleku o temi, ki je za naše delovanje izjemno pomembna in o kateri si pogosto zastavljamo vedno nova vprašanje kot tudi konkretne izzive.

Ali sodelovanje res lahko razumemo zgolj skozi logiko transakcije inp.? Ali lahko razmišljamo širše in ustvarjamo partnerstva, v katerih skrbimo za negovanje odnosov in gradimo procese za skupno odločanje? Se celo pri strategiji podjetja povežemo in poslušamo tudi zunanje vidike?

Zakaj partnerstva? Ker se zavedamo soodvisnosti posameznih sistemov, sektorjev, ekip, veščin in nenazadnje posameznikov …

Tudi zadnja kriza se je dotaknila večine dejavnosti, tako gospodarstva kot družbe nasploh, in je rezultat večih dejavnikov. Za izhod iz nje zato potrebujemo partnerstvo vseh: javnega in zasebnega sektorja, posameznih gospodarskih sektorjev, kot tudi kulturnih, humanističnih in nevladnih organizacij. Ali se lahko posamezni sistemi in sektorji medsebojno učijo, saj ima vsak svoje veščine, v katerih blesti, in izzive, na katere bi morda potreboval svež pogled, nenazadnje pa si morda celo ponudijo nove priložnosti? Gledamo lahko z vidika skupnosti, katere del smo, in naslovimo možnost doprinesti vrednost družbi kot celoti. Kakšno vlogo imajo podjetja v skupnosti? In kako se njihova vloga razvija v za skupnost negotovih časih? So lahko del rešitve?

S trajnostnim delovanjem in širjenjem polja ustvarjanja vrednosti skrbimo za splošen dvig kakovosti bivanja: za zaposlene, stranke, dobavitelje, okolje, skupnost in prihodnost. Sodelovanje pa nas pri tem krepi in gradi trajnostno odpornost pri soočenju z izzivi.

BB podjetja, voditelje in time z našim modelom preobrazbe podpiramo na poti do trajnostnih rezultatov, ki temeljijo na ustvarjanju skupne vrednosti in se ozirajo na vse deležnike. Prav tako pa razvijamo nove oblike partnerstev in trajnostnega razvoja v okviru različnih projektov, z novimi pristopi AEIOU voditeljstva pa Sonja Klopčič in Ksenija Špiler Božič spremljata sodobne vodje, ki uspeh razumejo celostno in ga soustvarjajo s svojimi sodelavci.

O partnerstvo razmišljamo kot o načinu skupnega delovanja, kjer se sodelujoči medsebojno povezujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje, raziskujejo, predvsem pa skupaj ustvarjajo vrednost. Medsebojno opolnomočeni partnerji se s skupnimi vrednotami in cilji podpirajo, v drug drugem prepoznavajo edinstvene potenciale, posledično pa skupaj premikajo meje in spreminjajo svet na bolje. V BB-ju podjetja in organizacije, s katerimi sodelujemo, razumemo kot partnerje, s katerimi skupaj ustvarjamo trajne spremembe, hkrati pa jim pomagamo pri prepoznavanju in razvoju njihovih notranjih potencialov, timov in posameznikov. Pri tem je ključno vzpostaviti dialog na vseh nivojih.

V partnerstvu se namreč srečujemo v podobnostih kot tudi v razlikah, se medsebojno dopolnimo in obogatimo. Sodelovanje ne sloni le na nekaj najmočnejših posameznikih in njihovih individualnih veščinah, ampak na povezovanju, izmenjavi in veščinah kolektiva (usklajevanje, sinhronizacija in vključevanje vložkov drug drugega). Tako vsak najde svoje mesto in svoj prispevek k doseganju ciljev in poslanstva ekipe, podjetja, organizacije ali družbe. Ustvarimo atmosfero, kjer je sodelovanje vrednota, prav tako pa veščina, ki se jo (na)uči. Razvijamo mindset in odnose, v katerih prevladujejo spoštovanje, odprtost in empatija, ki motivirajo in spodbujajo medsebojno učenje. Učimo se imeti učinkovite in koristne izmenjave. Gojimo radovednost ter poskušamo razumeti naše razlike oziroma misli in ideje drugih. Namesto na naš ego pa se osredotočimo na skupno poslanstvo.

Spremljajte naše projekte, pri katerih je ravno povezovanje in sodelovanje ključno.