Namen podjetij je ustvarjanje vrednosti. Klasična ekonomija na čelu z Adamom Smithom to vrednost opredeljuje kot dobiček, iz česar sledi, da je namen podjetij ustvarjanje dobička. Neoklasična teorija pod vodstvom Miltona Friedmana gre še dlje s trditvijo, da je edina »odgovornost podjetja večanje dobička.« 

Ali to še drži oziroma v kolikšni meri, pa je vprašanje, ki si ga danes vse pogosteje zastavljamo.

V spodnjem članku o konceptu ustvarjanja skupne vrednosti, odnosih v timih in trajnostni prihodnosti. 

Avtorji: Andrej Božič, Uršula Butkovič, Anja Šerc, Ksenija Špiler Božič. 

Članek smo pripravili v sklopu 24. konference Pomurskega društva za kakovost.

Članek dostopen tukaj.