BB KADROVSKE REŠITVE

 

Ohranjanje visoke motivacije ekip in boljše zajemanje razvojnih priložnosti skozi posameznikom in posameznicam prilagojen razvoj potencialov.

 

PRIČAKOVANI UČINKI:

  • definirani razvojni potenciali v ekipi in ljudeh,
  • dvig pozitivne motivacije zaposlenih,
  • dvig ugleda delodajalca,
  • boljše razumevanje potreb in potencialov za naslednje razvojne korake.

 

Za uspešno delovanje podjetja so ključni zaposleni – takšni, ki želijo na svojem strokovnem področju kvalitetno prispevati k skupnim ciljem podjetja. Poslovni cilji in strategija podjetja morajo biti tesno prepleteni z razvojno kadrovsko strategijo – takšno, ki skrbi za strokovni, vodstveni in osebni razvoj zaposlenih, da lahko ti podpirajo rast in razvoj podjetja. S tem namenom je pomembno, da ima podjetje razvite in vpeljane različne kadrovske sisteme in procese, ki so prilagojeni njegovim aktualnim potrebam in izzivom.

BB ekipa na podlagi bogatih praktičnih izkušenj podjetjem nudi podporo pri pripravi in vpeljavi različnih razvojnih kadrovskih sistemov in procesov, ki so prilagojena vsebinam, izzivom in priložnostim posameznega podjetja.

 

  • SISTEM KADROVANJA IN KADROVSKE SELEKCIJE : pomemben člen pri pridobivanju ustreznega kadra v novih razmerah potrebuje posodobitve – kje, kako in zakaj kot podjetje iščemo nove zaposlene bistveno prispeva k skupnemu uspehu, zato je tudi na tem področju pomembno imeti jasno, času ter razmeram prilagojeno in širše-obsegajočo strategijo pridobivanja kadrov

·       KOMPETENČNI MODEL : kvaliteten kompetenčni model je ključen za prepoznavanje in razvoj potrebnih znanj, veščin in vedenj, ki jih podjetje potrebuje za kvalitetno delo in razvoj lastnih potencialov. Na podlagi kompetenčnega modela podjetje lažje identificira nove kadre, skrbi za njihovo uvajanje, razvoj, prenos znanja, nagrajevanje ipd.

·       SISTEM UVAJANJA : z dobro načrtovanim in enostavnim sistemom uvajanja želimo podpreti mentorje, ki uvajajo zaposlene in novo-zaposlene, da skupaj jasno zastavijo učni proces uvajanja, mu tekoče sledijo in proces uvajanja tudi jasno zaključijo

·       SISTEM RAZVOJNIH POGOVOROV : temelječ na kompetenčnem modelu je sistem razvojnih pogovorov namenjen stalni skrbi za pogovor, reševanje sprotnih izzivov in razvoj zaposlenih

·       MENTORSKI SISTEM / SISTEM PRENOSA ZNANJ : z namenom preprečevanja ozkih grl in izgube znanj ob odhodih strokovnjakov, je pomembno, da podjetje redno skrbi za sistematičen prenos znanj v podjetju. S tem namenom gradimo mentorske sisteme / sisteme prenosa znanj, ki z preizkušenimi in novimi prijemi podpirajo širjenje znanja na ravni podjetja

·       SISTEM RAZVOJA ZAPOSLENIH / SISTEM RAZVOJA POTENCIALOV : v različnih obdobjih so zaposleni bolj ali manj pripravljeni aktivno graditi svoje znanje in razvijati potenciale, zato je pomembno, da kot podjetje sledimo pričakovanjem posameznih zaposlenih in jih podpiramo pri razvoju na sistematičen in učinkovit način z jasnim sistemom razvoja zaposlenih, da tudi zaposleni jasno vedo, kakšno podporo lahko in kakšne ne, pričakujejo od podjetja

 

Kontaktirajte nas tukaj.