Odgovornost se začne in konča pri nas samih!

14.03.2014

V BB Svetovanju smo se za odgovornost kot marčevsko temo BB dneva odločili predvsem v luči osebne odgovornosti, ki vpliva na vsa področja našega delovanja. Ob zavedanju osebne odgovornosti za odločitve, ki jih sprejemamo in obljube, ki jih dajemo, namreč prenehamo iskati krivce za napake, krivice in dogodke zunaj nas, čeprav je to lažje. Za prevzemanje osebne odgovornosti za vsa naša dejanja je potrebna osebna zrelost in moč, da se zavedamo naše vloge v vseh lepih, predvsem pa slabših in težjih trenutkov v naših življenjih.

Prav o tem smo se pogovarjali z udeleženci BB dneva in skozi praktične primere pogledali obljube, ki jih dajemo sebi in drugim. Redko se vprašamo kaj se zgodi, ko se ne držimo svojih dogovorov in obljub drugim, predvsem pa sebi. Zakaj si dajemo vsako leto enake novoletne obljube in zakaj večina na te obljube pozabi že do februarja in velikokrat pozabljeno vprašanje: kakšne posledice to prinaša? 

Z udeleženci smo se strinjali, da nas vsaka neizpolnjena ali odprta obljuba teži, pa naj si to priznamo ali ne. Več kot se takih obljub nabere, več energije nam za to odteka, kar pomeni, da je manj ostane za tisto, s čemer se želimo ukvarjati. Zato je pomembno sporočilo tokratnega BB dneva stalno preverjanje in samorefleksija glede obljub, ki si jih dajemo in nalog, ki jih 'moramo' opraviti. Pomembno je, da se stalno sprašujemo o tem, kar si obljubljamo in tudi na tak način živimo odgovorno. Konec koncev si moramo priznati, da ima vsak dan 24 ur, obveznosti, želja, ljudi, dogodkov, informacij in načinov preživljanja časa pa vse več. Zato je nujno, da se odločimo, komu in čemu se želimo posvetiti, koliko časa želimo ali lahko temu posvetimo ter kakšne posledice ima to za naše življenje – pozitivne in negativne. 

Kot primer: zakaj si še vedno vztrajno vsak mesec obljubimo, da bomo 3x tedensko telovadili, če si to neuspešno obljubljamo že 5 let? Je to res nekaj, kar si iskreno želimo, kaj nas ovira pri tem, da bi si to obljubo uresničili, imamo za to sploh čas, kaj bi morali brisati iz našega urnika, da bi nam to uspelo in predvsem: je morda čas, da si priznamo, da tega pač ne bomo naredili in tako zaključimo s tem. Na tak način, tudi s pomočjo vprašanj, skozi katera smo se sprehodili z udeleženci, lahko redno preverjamo stanje naših obljub in se odločimo kaj je tisto, čemur se v tem trenutku resnično želimo posvetiti in katere so tiste stvari, ki se jim odpovedujemo. Le tako lahko prevzemamo odgovornost nad svojim življenjem, pa naj gre za manjše ali večje odločitve v življenju. Takšno odgovornost iz osebnega življenja prenesemo tudi v poslovni svet, prav odgovorni zaposleni pa so tisto, česar si podjetja in managerji najbolj želijo. 

Zato, kot smo sklenili na marčevskem BB dnevu: Odgovornost se začne in konča pri nas samih!