Ustanovljeno Slovensko coaching združenje

08.04.2014

V ponedeljek, 7. aprila 2014, je bilo ustanovljeno Slovensko coaching združenje, katerega ustanovna članica je tudi Ksenija Špiler Božič. V njem so se združili profesionalni coachi, glavni namen združenja pa je uvedba minimalnih standardov delovanja stroke ter standardizacija poklica »COACH«. Združenje je imenovalo tudi svoje častno razsodišče, v katerem kot ena od članic prav tako sodeluje Ksenija Špiler Božič.

Potreba po vzpostavitvi tovrstnega druženja je tlela že dolgo časa, njeni začetki pa segajo v leto 2009, ko je družba Planet GV organizirala prvo slovensko strokovno konferenco o coachingu, lansko leto so se zbrani na konferenci odločili, da je resnično čas za ustanovitev profesionalnega združenja. 

Ustanovno skupščino slovenskega coaching združenja je z uvodnimi besedami pozdravil dr. Miro Cerar, ki je zbranim spregovoril o vrednotah DOM (Domoljubje, Odgovornost in Motivacija).
Osnovno poslanstvo Slovenskega coaching združenja je doseganje pozitivnih sprememb pri posamezniku in v družbi. 

V svoj bogat program so zapisali, da si bodo prizadevali za razvoj standardov coaching stroke, za certifikacijo in sistematizacijo poklica coach, zastopali bodo coaching stroko v strokovni javnosti, večji del pozornosti bodo namenili razvoju voditeljstva ter vodij in se povezovali z mednarodnimi coaching združenji, pri čemer bodo tujim združenjem ponudili tudi lastno znanje. Skrbeli bodo tudi za nenehen razvoj coaching stroke, izvajali supervizijo za profesionalne coache in jim podeljevali licence za opravljanje dela na področju coachinga.
 
Prvi predsednik Slovenskega coaching združenja je postal Roman Kolar. Pri delu mu bodo pomagali člani upravnega odbora Danijela Brečko, Primož Rakovec in Franci Kotnik. Združenje se bo praviloma srečevalo enkrat mesečno na rednih izobraževalnih in delovnih srečanjih.