Razpis skupinskega mentorstva

22.11.2016

Združenje Manager odpira že tretji mentorski program 2016 za skupinsko mentorstvo, v katerem bosta mentorja tudi Ksenija Špiler Božič in Andrej Božič.

Na razpis se lahko prijavijo vsi člani in članice Združenja Manager, ki si želijo pridobiti več znanj s področij:

 • vodenja (mentorja: Ksenija Špiler Božič in Andrej Božič)
 • digitalizacije (mentor: mag. Anton Petrič)
 • internacionalizacije (mentor: Wolfgang Zeike)
 • managementa raznolikosti (mentorica: mag. Sonja Šmuc)
Postopek prijave:

• izberete eno od predlaganih tem;
• izpolnite vprašalnik
• oddate prijavnico do roka
 
Več info in kontakte za prijavo najdete tukaj.
 

Kaj je skupinsko mentorstvo?

Bistvo skupinskega mentorstva je prenos znanj z določenega strokovnega področja. Poteka tako, da en mentor deli izkušnje in informacije na določeno temo z več mentoriranci hkrati.

Kako poteka skupinsko mentorstvo?

 • trajanje:
  5 srečanj od decembra 2016 do maja 2017; 1x mesec oz. po dogovoru z mentorjem 
 • št. udeležencev:
  1 mentor in največ 5 mentorirancev na skupino
 • uvodno srečanje: 
  Z željo, da boste čim bolje opremljeni z vsemi informacijami, bomo program začeli s skupnim srečanjem vseh mentorskih skupin (predvidoma tretji teden v decembru) 
 • posamična srečanja skupine:
  Termine in lokacijo srečanj v nadaljevanju določi mentor. Vsako srečanje bo potekalo z uvodno predajo informacij s strani mentorja, ki ji bo sledila vodena razprava in izmenjava izkušenj z mentoriranci (vsako srečanje je na kratko povzeto v zapisniku).

Prednosti skupinskega mentorstva:

1. specifična znanja & vsebine
2. izmenjava raznolikih mnenj in stališč znotraj mentorske skupine
3. preplet vrstniškega in »običajnega« mentorstva
4. večja izpostavljenost in možnost posrednega poslovnega mreženja 
5. manj oseben pristop in obenem vsebinska podpora tako s strani mentorja kot so-mentorirancev