Kaj pa ljubezen?

26.02.2014

Ali nam ne govorijo že vsi dovolj o ljubezni? Preveč? Kako je mogoče povezati vprašanja o ljubezni s podjetništvom in managementom? Kakšno vodilo nam sploh lahko nudi ljubezen pri našem delu?

Na ljubezen prepogosto gledamo zgolj iz omejene perspektive romantike in partnerstva. Hitro spregledamo njen pomen v kakršnemkoli medosebnem odnosu ter nenazadnje pri kakršnemkoli delovanju, torej tudi v službi in še bolj karieri. Je namreč tisto, kar ustvarja harmonijo med ljudmi in v družbi preprečuje kaotično stanje. Je pravzaprav vse. Če jo omejimo na zgolj en ali nekaj odnosov, morda zgrešimo njeno bistvo, ki lahko v resnici služi kot širše življenjsko vodilo.

Prepričani smo namreč, da je ljubezen, ki za nas pomeni sprejemanje, odgovornost, zaupanje in spoštovanje, ena temeljnih vrednot tudi pri našem delu. Tako pri coachingu kot preobrazbah podjetij sta ljubezen in spoštovanje človeka kot posameznika ter predanost delu ključnega pomena. Brez pozornosti do vsakega zaposlenega in vere vanj, brez zaupanja v to, kar je, ter spodbujanja njegovega osebnega potenciala uspeh seveda ni mogoč. Enako poglavitno pa je, da delujemo z ljubeznijo in naklonjenostjo do dela samega. ''Vsako delo je jalovo, razen tam, kjer je ljubezen.'' (K. Gibran, Prerok)

Kaj, komu in kam lahko daš?
Zato lahko, namesto da vzdihujemo nad komercialnim praznikom, ki je za nas že izgubil romantičen pomen, poskusimo najti to (širšo) ljubezen v nas in se vprašamo, kaj nam ta v resnici pomeni. Kaj je tisto, s čimer sami najdemo in izrazimo svojo ljubezen ter kje jo lahko širimo – tudi do tistih ali tam, kjer smo bili do zdaj še premalo pozorni. Bistveno vprašanje je na koncu koncev vedno, kaj delamo z ljubeznijo in kako jo s tem delimo s svojo predanostjo in spoštovanjem tudi drugim.

''Malo dajete, ko dajete le od svojega bogastva. Resnično dajete šele takrat, ko dajete del sebe.'' (K. Gibran, Prerok)