BB nagrade 2016

16.01.2017

V BB Svetovanju smo v letu 2016 že tretjič zapored podelili nagrade za naše najbolj pogumne, odgovorne in zabavne naročnike ter posebno priznanje, nagrado za režiserja svoje prihodnosti.

Nagrade podeljujemo ob koncu leta in sicer tistim naročnikom, ki so se v sklopu naših izobraževalno-svetovalnih programov in delavnic skozi leto še posebej izkazali s svojim trudom in zavzetostjo, tistim, ki so se izjemno odgovorno in pogumno lotili izzivov ali osebnega razvoja in tistim, s katerimi smo se v procesu sprememb in razvoja še posebej zabavali.

V letu 2016 smo za najbolj odgovornega naročnika izbrali podjetje, katerega vodstvo se je lotilo spreminjati globoko usidrane vzorce. To zahteva veliko mero potrpežljivosti, vztrajnosti, predvsem pa poguma. Tega nam je nagrajeno podjetje pokazalo v veliki meri, zato je šla  nagrada najbolj pogumnemu naročniku 2016 podjetju Bosch Rexroth.

Nagrada za najbolj odgovornega naročnika 2016 gre podjetju, ki se z vso odgovornostjo zaveda, da so spremembe v načinu razmišljanja več kot potrebne in se zato odgovorno podaja na pot ustvarjanja novih priložnosti. Najbolj odgovoren naročnik 2016 je podjetje Kovinoplastika Lož.

Ker nam je pomembno, da se ob tem, kar delamo, tudi zabavamo, podeljujemo nagrado za najbolj zabavnega naročnika. V letu 2016 si je to nagrado prislužilo več udeleženk našega programa za osebni razvoj Popotovanje zase. Na našem vsakem srečanju smo se namreč nadvse zabavale, kljub temu, da smo skupaj odpirale globoke teme in odstirale manj prijetne kotičke v sebi. Zato je naš najbolj zabaven naročnik 2016 kar skupina zabavnih BB popotnic – udeleženke BB programa Popotovanje zase: Bogdana Gale, Vesna Hostnik, Alenka Mekiš, Anja Šerc in Jasna Julija Vidergar.

Posebno priznanje pa je vsako leto nagrada Režiser svoje prihodnosti. Nagrada je simboličen režiserski stol, kot simbol aktivne angažiranosti in zavzetosti za prihodnost, ki ga aktualno nagrajeno podjetje hrani in v podjetju uporabi za leto dni, potem pa ob naslednji podelitvi nagrad stol preda novemu nagrajencu. Režiserski stol je za leto 2016 pripadlo podjetju Iolar. Skupaj namreč aktivno, pošteno in odgovorno zremo v prihodnost in pišemo scenarij, da bo ta prihodnost uspešna.