BB darilo ∞ vprašanja za refleksijo leta 2020

15.12.2020

DARILO SAMOREFLEKSIJE 
 
V BB ekipi razumemo samorefleksijo kot eno od najpomembnejših kompetenc naše dobe. V času, ko je vsega preveč in je bistvo dostikrat zakrito, je bolj kot kadarkoli pomembno, da se ustavimo. Redna praksa samorefleksije nam pomaga zajeti sapo, spustiti odvečno in se umiriti, ter s tem tudi osredotočiti. 
 
V letu 2020 smo bili postavljeni pred marsikakšno profesionalno, osebno, sistemsko, družinsko preizkušnjo in bili prisiljeni v reagiranje na okoliščine izven našega dosega. Zaključek leta je priložnost, da preden nadaljujemo z novim, tudi tako, da opravimo en kratek pregled tega, kar je bilo. 
 
Naj vam spodnja vprašanja pomagajo pri tem, da naredite bilanco letošnjega leta in vas podprejo pri snovanju boljšega 2021.
 
ORGANIZACIJSKA REFLEKSIJA
 • Kako uspešno smo se prilagodili spremenjenim okoliščinam leta 2020?
 • Katere močne točke smo odkrili v letu 2020?  
 • Katerih sprememb se moramo lotiti v 2021, če želimo delovati v skladu z našimi vrednotami in  poslanstvom? 
 • Katere so 3 ključne priložnosti, ki jih lahko uresničimo v letu, ki prihaja?
 
OSEBNA REFLEKSIJA
 • Kaj so bili najpomemb0nejši dogodki tega leta zame osebno? Zakaj?
 • Kaj so bili najpomembnejši dogodki tega leta na profesionalnem področju zame? Zakaj? 
 • Katere vrednote so me vodile v letošnjem letu? 
 • Kaj so bila glavna učenja, nauki in spoznanja zame v tem letu?
 • Kako bom naučeno iz letošnjega leta prenesel_a v naslednje leto?
 • Kateri so 1-3  izzivi/cilji, ki se jim želim posvetiti v letu 2021?

BB EKSPERIMENT

Vabimo vas, da po tem, ko odgovorite na zgornja vprašanja, zapišete ali posnamete svojo refleksijo na odgovore, ki ste jih zapisali: 
 • kakšna čustva so se vam pojavila?
 • kaj je pomembno?  
 • kako želite ta učenja uporabiti v naslednjem letu? 
V kolikor radi pišete, si shranite vaš zapis. Za tiste, ki vam pisanje ni blizu, pa lahko svojo refleksijo tudi posnamete. To lahko storite enostavno s tem orodjem in si shranite svoj zvočni spomin na to, kar je bilo, kako ste v tem letu delovali in kaj so vaše ambicije za leto 2021.