BB dan: Sodelovanje in povezovanje

20.08.2015

Res, da se število obiskovalcev BB dneva veča iz meseca v mesec, a da bo tudi avgustovski BB dan »poln«, nismo pričakovali. Komajda smo zbrali dovolj stolov :) Tokratna tema je bila res marsikomu blizu in prvič (ali pa morda drugič v zgodovini BB dnevov :) ) se je zgodilo, da se BB dneva danes nekateri zaradi prevelika števila prijav žal niso mogli udeležiti. Tokrat smo govorili o povezovanju in sodelovanju. V BB-ju smo razmišljali, da se v zadnjem času zelo veliko povezujemo, čemur botrujejo med drugim tudi razvoj tehnologije, preplavljenost s spletnimi socialnimi omrežji, dostop do internetne povezave v vsakem trenutku s pomočjo pametnih telefonov in tablic. Porajalo pa se je vprašanje ali tudi tako pogosto in lažje sodelujemo?

Razmišljali smo ali povezovanje in sodelovanje sploh lahko ločimo? Ali ni povezovanje navadno skoraj neločljivo povezano tudi s sodelovanjem? Ugotovili smo, da je to odvisno od tega, kako pojmujemo oziroma kako razumemo pojma. Namreč, sta zelo široka: povezovanje lahko razumemo zelo površinsko, v smislu mreženja, iskanja stikov, kontaktov, po drugi strani pa tudi globlje: kot povezovanje z drugimi (tudi z naravo) na osebnem nivoju, tkanje močnejših, globljih vezi ali pa celo povezovanje s samim sabo. Ravno tako se lahko sodelovanje nanaša na skupno ustvarjanje projektov, skupno delo, udeleževanje BB dnevov ;), ali pa na neko nezavedno ali nenamensko sodelovanje pri soustvarjanju posameznika,  pri lastni osebnostni rasti. Strinjali smo se, da se največkrat povezujemo zaradi interesa ali koristi v poslovnem svetu, zaradi odnosov samih pa v osebnem življenju. Take povezave največkrat ostajajo dolgoročno in si vzajemno dajejo.

Sklenili smo, da je nekako oboje zaželeno in pomembno, tako povezovanje kot sodelovanje; pomembno je le, da se odnosi tkejo z medsebojnim spoštovanjem, iskrenostjo in z odprtimi kartami brez izkoriščanja in zlagane prijaznosti.

Za konec pa še vprašanje v razmislek za vsakega izmed nas: kako lahko v prihodnosti preprečim pretirano površinsko povezovanje (zaradi poznanstev samih) in po drugi strani spodbudim več pristnega sodelovanja, ki velikokrat omogoča porajanje novih idej in soustvarjanje?