Serija BB dialogov v času izolacije

24.03.2020

BB dialog v času izolacije, 7. maj 2020

Na po-prazničnem BB dialogu s koktejlom v roki smo skupaj praznovali vse, kar se je v času izolacije že zgodilo, in nazdravili vsemu dobremu, kar nas v času sproščanja ukrepov čaka. BB dialog na temo poslanstva in vrednota smo izvedli s podporo vrednote skupnega praznovanja zmag in porazov. Dialog smo izvedli z namenom, da  izmenjamo poglede, izkušnje in lekcije kolektivnega genija BB kolektiva o tem, kaj nas je trenutna kriza naučila o poslanstvu in vrednotah. Vse to pospremljeno s praznovanjem.

Skupna refleksija na temo poslanstva in vrednot

»Maske so padle« je bilo slišati na temo poslanstva in vrednot in strinjamo se, da je COVID-19 kriza tudi na področju poslanstva in vrednot jasno pokazala, v katerih podjetjih so te le zapisane črke na papirju, kje pa jih dejansko živijo. Podjetja so še bolj kot v ne-kriznih časih soočena z marsikatero težko odločitvijo v nejasnih situacijah in razumljivo je, da smo v hitrih reakcijah vrednote in poslanstvo včasih postavili na stranski tir. S pogledom nazaj pa lahko na novo ocenimo kje so vrednote in poslanstvo že vpete v vse pore delovanja, kje pa smo nanje malo pozabili ali jih povozili.

Glavni nauki, ki so jih udeleženci BB dialoga prispevali v skupni dialog:

 • s krizo smo testirali kako dobro/slabo se v našem podjetju ujemajo zapisane in uporabljene vrednote à s tem smo dobili priložnost, da poslanstvo in vrednote posodobimo in prilagodimo dejanskemu stanju oz. naredimo načrt za prihodnost kako jih živeti bolje;
 • komunikacija poslanstva in vrednot je ključna za njihovo vpeljevanje v prakso – tudi če smo med krizo na to pozabili, imamo predvsem kot vodje priložnost, da vrednote redno komuniciramo in jih podpremo s primeri dobrih praks iz kriznega časa;
 • poslanstvo in vrednote so pomembna podpora pri odločanju – tudi ko v kriznih časih s hitrimi odločitvami zavedno ali nezavedno povozimo poslanstvo in vrednote, je ključno, da v sistem odločanja načrtno vključimo poslanstvo in vrednote.

Glede na to, kar smo na BB dialogu na temo poslanstva in vrednot delili, nas v času odpiranja po zdravstveni krizi na tem področju čaka še veliko dela. In tudi tu smo si na voljo za dodatno podporo. Ključno je, da v časih, ko je neposredna izkušnja izrednih situacij še živa, opravimo temeljito timsko in vodstveno refleksijo, saj nam bližina izkušnje daje fokus in podporo pri uvajanju želenih sprememb.

Hvala vsem, ki ste z nami nazdravili in delili svoje poglede in izkušnje. Upamo, da s skupnim dialogom dajemo pomembne refleksije tudi tistim, ki nas mogoče samo spremljate.

BB dialog v času izolacije, 23. april 2020

Skupaj smo začeli drugo fazo BB dialogov, ki se premika od prvih reakcij soočanja s COVID-19 krizo v analizo in načrtovanje nove poslovne realnosti. Te bodo od posameznikov, podjetij, industrij in družbe zahtevali veliko učinkovitejše odzivanje in prilagajanje zaradi hitrosti sprememb in naraščajoče soodvisnosti. Zato je bilo prvo izhodišče in tema, s katero smo začeli drugo fazo BB dialogov fleksibilnost in agilnost. Ob razmisleku, da večja fleksibilnost pomeni mnogo več kot zgolj delo od doma, in bodo takšne in drugačne krize postajale vedno pogostejše, postaja tudi potreba po boljšem razumevanju in razvijanju fleksibilnosti, vodstvena veščina prihodnosti. Fleksibilnost ni zgolj delo od doma, ampak tudi hitro načrtovanje novih poslovnih modelov, razvijanje novih načinov interakcije z vsemi deležniki, preusmeritev v ustvarjanje novih vrednosti in še marsikaj. Zato nas je zanimalo, kaj smo se v tem času naučili o fleksibilnosti in predvsem, kako bomo poskrbeli, da vse, kar se v tem času učimo, ohranimo in nadgradimo tudi po krizi.

Skupna refleksija na temo fleksibilnosti

Kljub temu, da že razmišljamo o tem, kam se bomo odpravili čez (občinsko) mejo in kje bi radi v dobri družbi pili kavo, prepoznavamo prve nauke »lock-down« situacije in hvaležnost ob priložnosti za resetiranje. Trenutna izolacija nas je opogumila pri tem, da smo naredili, česar si prej nismo upali in nam dala priložnost premagati nekatere strahove (strah pred neuspehom), nam omogočila hitrejše odločanje, opozorila na lokalno in globalno povezanost, nas pozvala k večji ponižnosti in jasno odkrila preživetost nekaterih starih vzorcev.

Skupna skrb, ki jo delimo, je, da se bomo po koncu izolacije (prehitro) vrnili v stare vzorce in ignorirali vse lekcije, ki jih trenutno jemljemo. Zato je pomembno, da:

 • začnemo uporabljati nov besednjak, primeren novim poslovnim realnostim – besede, ki jih uporabljamo, narekujejo naše misli in dejanja, zato je pomembno s kakšnimi besedami opisujemo svoje misli,
 • se zavedamo, da se moramo načrtno lotiti sprememb, ki jih želimo, saj se te ne bodo zgodile same od sebe,
 • si vzamemo čas za resno in zavestno analizo situacije in priložnosti ter pripravimo akcijski načrt za njihovo realizacijo,
 • si tudi brez kriznih razmer nekajkrat letno ustvarimo »mini lock-down« - čas za ustavitev, razmislek in preispraševanje o smislu, namenu in učinkih našega delovanja.

Kot eno pomembnejših lekcij v ustvarjanju prostora za večjo fleksibilnost jemljemo pogum za delanje drznih korakov v ustvarjanje novih vrednosti, ki ga spremljata stalna refleksija in domišljija.

 

O čemer lahko sanjaš, lahko tudi uresničiš!" Walt Disney

 

 

Hvala vsem, ki ste z nami na BB dialogih in iskreno delite svoje izkušnje, prakse ter informacije in vsem tistim, ki nas mogoče samo spremljate.

 

BB podpora v času izolacije, 14-4-2020

Skupaj začenjamo peti teden izolacije v kateri smo tudi skozi BB dialoge prestali prvi šok, delili dobre prakse ter skupinsko reflektirali spremembe, ki nam jih prinaša aktualna zdravstvena, družbena in gospodarska kriza COVID-19. BB dialogi v času izolacije tudi po praznikih ostajajo redna tedenska brezplačna srečanja skupnosti, ki verjame v moč dobrih informacij, skupnega razmišljanja in transparentnega komuniciranja o izzivih in priložnostih krize. S premikom v drugo fazo ukrepov tudi v BB ekipi spreminjamo dinamiko e-srečanj. Ključne spremembe:
 • termin 1krat na teden (namesto 2krat na teden);
 • vabilo bomo odprli na širši krog naše in vaše skupnosti – vabimo vas, da tudi vi k sodelovanju povabite še koga, za katerega verjamete, da bi ga / jo sodelovanje zanimalo.

Ker so ti dialogi namenjeni predvsem čimbolj konstruktivni podpori vam, vas vabimo, da nam pomagate pri načrtovanju naslednje faze. Z namenom, da izboljšamo skupno izkušnjo in da tudi bolje spoznamo kaj v tem trenutku najbolj potrebujemo, vas prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik tukaj (3 vprašanja) do četrtka, 16. aprila. O terminu in temi naslednjega BB dialoga vas bomo obvestili ta petek.

refleksija BB dialogov v času izolacije

Vse bolj je jasno, da po zdravstveni krizi prihaja dolgotrajna gospodarska kriza, v kateri bo vsak del družbe moral prispevati svoj del. Pri tem bo ključen dialog in sodelavanje vseh deležnikov ter glasovi voditeljtev iz vseh sektorjev. Izjemno pomembno nam je, da se tudi v tej skupnosti ti glasovi krepijo. Pred vstopom v drugo fazo delimo z vami dve zgodbi o vodenju v času COVID-19 z upanjem, da tudi vi v njih najdete inspiracijo za naslednje korake.

povzetek in refleksija zadnjega BB dialoga z Robertom Cugljem, direktorjem Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta Republike Slovenije - Soča

Odnosi na 2 m - vodenje v zdravstveni krizi in o tem kaj nas čaka v času po koncu prvega vala ukrepov.

Epidemija COVID-19  je za vodenje javnega zdravstvenega zavoda URI Soča pomenila to, kar tudi za večino drugih organizacij – vodja se je prelevil v kriznega managerja. To je za vodenje zdravstvenega zavoda pomenilo takojšnjo centralizacijo odločitev na manjši tim z namenom zagotavljanja jasnosti informacij in odgovornosti za odločitve. Takojšen in učinkovit premik je bil možen tudi zato, ker v organizaciji vlada zaupanje vodstvu. Zaradi tega bo lažji tudi postopen prehod nazaj na mrežno vodenje, ki temelji na sodelovanju širše ekipe. Krizni management, kot ga ima trenutno URI Soča, je pa ključen za upravljanje s sistemi na robu zmogljivosti. Ker se v organizaciji tudi v teh izrednih okoliščinah ohranjata temeljna varnost in zaupanje v prihodnost ter neguje poslanstvo, širši krog zaposlenih deluje proaktivno in implementira rešitve, ki so bile še pred kratkim navidezno neuresničljive. Vodenje odnosov z zaposlenimi temelji na zagotavljanju varnosti, ohranjanju zaupanja in spodbujanju iskanja novih priložnosti pri zaposlenih. Kako? Jasne in dnevno posodobljene informacije in navodila, spodbujanje inovativnosti, pripravljanje ljudi na prihajajoče spremembe s pravočasnim obveščanjem in komunikacija z ljudmi, ki so na čakanju. Vsi ukrepi in zavzetost zaposlenih so prispevali k temu, da je ta zdravstveni zavod še vedno brez primera okužbe in v teh časih uvaja pomembne inovacije. Poleg spremembe načina vodenja bo po sprostitvi prvega vala ukrepov ključna hitra reorganizacija, da se nadoknadi, kar je bilo preloženo. Za zdravstvo to pomeni hiter spopad s čakalnimi vrstami, ki nastajajo zdaj.

Po prvem valu krize lahko pričakujemo prehod v hibridne poslovne modele in produkte (digitalno / osebno), pomembno pa bo, da ohranjamo fokus na maksimizaciji vrednosti posameznega kanala, da doseže svoj želeni učinek pri različnih skupinah ljudi – digitalizacija zdravstvenih storitev za starejše ima bistveno več ovir, kot pri mlajši populaciji. Hkrati pa digitalni kanali ne morejo popolnoma nadomestiti človeškega dotika tako v terapiji, kakor tudi ne fizične bližine v osebnih odnosih, ki jih gradimo z našimi timi, prijatelji, družino. Na to moramo biti še posebej pozorni, saj bo skušnjava in potreba po zniževanju stroškov v gospodarski krizi, ki nas čaka po zdravstveni krizi, še večja kot prej.

Dobra novica o ljudeh v poplavi negativnih reakcij?

Ob pravilni organizaciji, navodilih in komunikaciji so ljudje strpni in mirni. To dokazujejo 99% ljudi, ki mirno čaka na to, da pridejo na vrsto v drive-in lekarni.

Kako lahko prispevate?

URI Soča še vedno sooča s pomanjkanjem zdravstvene zaščitne opreme, s prehodom na tele-terapije pa jim primanjkuje tudi spletnih kamer. Njihovo delovanje lahko podprete z donacijami.

Andrej Božič, partner BB Consulting in član upravnega odbora ZM na temo družbene odgovornosti, etike in vrednot v času #covid19 v prispevku za ZM

Ta pandemija ne bo spremenila zgolj našega pogleda na zdravje, temveč tudi na gospodarstvo, medosebne odnose, zasebno življenje, vrednote ipd. Predvsem pa se je zaradi hitrosti in silovitosti krize, s katero smo trenutno soočeni, izjemno povečala transparentnost sistemov, vzorcev, procesov, lastnosti, vrednot. Kriza je razkrila najboljše v ljudeh, odnosih in organizacijah in hkrati še bolj razkrila že prej šibke točke. Če so bile vrednote le zapisane, nismo jih pa živeli, je to sedaj postalo očitno. Živeti spoštovanje vseh deležnikov, od zaposlenih do strank, pomeni, da v tej situaciji ne odpuščamo takoj in špekulativno ne dvigujemo cen, temveč iščemo druge rešitve. Če mislimo resno s skrbjo za ljudi, potem smo sedaj ves čas v stiku z njimi. Ne vodimo podjetja zgolj od doma, čeprav bi formalno lahko. Ravno zaradi skrbi prihajamo v podjetje in imamo še vedno živ stik. Na tak način lahko še poglobimo medsebojno zaupanje in zato bo tudi lažje skupaj stopiti po krizi. Kriza je tudi priložnost za raziskovanje in iskanje drugačnih poti, priložnosti, celo bolj drznih načrtov, ki pa jih lahko uresničimo le s predanimi sodelavci. Že sedaj je potrebno vizionirati o različnih scenarijih in sistemsko razmišljati s povezovanjem mikro in makro slike. Ključna naloga vodij v teh trenutkih je ustvarjanje ne samo medsebojnega zaupanja, temveč tudi zaupanja v prihodnost.

 

BB podpora v času izolacije, 8-4-2020

Socialna izolacija spreminja našo perspektivo na stvari in odnose, ki nas obdajajo. Naraščajoče število razmišljanj gre v smeri, da ta pandemija ne bo spremenila zgolj našega pogleda na zdravje, temveč tudi na gospodarstvo, medosebne odnose, zasebno življenje, vrednote, ipd …

V BB dialogih smo identificirali štiri vozlišča, kjer se je perspektiva te skupnosti že spremenila: vodenje, fleksibilnost, vrednote / poslanstvo in vizioniranje (scenarijsko načrtovanje prihodnosti). Zaradi hitrosti in silovitosti krize, s katero smo trenutno soočeni, se je izjemno povečala transparentnost sistemov, vzorcev, procesov, lastnosti, vrednot. Kriza je razkrila najboljše v ljudeh, odnosih in organizacijah in hkrati še bolj razkrila že prej šibke točke.

Namen tega sklopa štirih BB dialogov iz izolacije je analizirati to spremembo v perspektivi in se vprašati kaj so tiste stvari, ki jih želimo tudi po koncu izolacije in ukrepov obdržati, kaj prekiniti in kaj moramo za to narediti (v sistemih, procesih, odnosih, kulturi, načinu razmišljanja)?

Jutrišnja tema je fleksibilnost / agilnost. Vabimo vas, da se nam pridružite jutri med 16. in 17. uro na že znani lokaciji (tukaj), da se skupaj pogovorimo o tem kako se je naša perspektiva na fleksibilnost spremenila, kaj je na tem dobrega / slabega in kaj lahko na tem področju naredimo tudi po koncu izolacije.  

*refleksija in povzetek torkovega BB dialoga iz izolacije

BB podpora v času izolacije, 31-3-2020

Nič nas ne sme presenetiti – končne in neskončne igre voditeljstva*

Vabilo na torkovo srečanje je temeljilo na internem dialogu BB ekipe – če vse teče v redu, kako se bomo iz te krize karkoli naučili? Prenos dobrih praks je izjemnega pomena v tem času, niso pa vse dobre prakse same po sebi pozitivne, in dostikrat temeljijo na negativnih izkušnjah.

Naš namen s torkovim srečanjem je bil osvetliti negativne motivatorje s katerimi se soočamo pri vodenju sebe in drugih in kako nam lahko poslanstvo in vrednote pri tem pomagajo. Energija, ki jo oddajamo je tista, ki polni prostor okoli nas in je v tem tudi naša dolžnost vodij, da ta prostor napolnimo s pozitivnim predznakom.

Spodaj refleksija in izvlečki včerajšnjega BB dialoga, ponovno pa se srečamo jutri, ko se bomo pogovorili o tem kaj lahko kot skupnost skupaj naredimo, da dobre stvari, ki so nastale v krizi prenesemo v delovanje po krizi na sistemski ravni.

Srečamo se v četrtek, 2. aprila, ob 16. uri na že znani lokaciji – pridružite se nam s klikom na to povezavo.

Nekaj refleksij na situacije in ljudi, ki jih vodimo (vključno s sabo) na trenutno krizo:

 • jezijo nas reakcije ljudi v vsakodnevnih situacijah;
 • kriza povzroča velike individualne stiske, ki vodijo do strahu, jeze, apatije in tudi pretirane samozavesti;
 • reakcije niso vedno takšne, kot bi jih pričakovali glede na naš vložek;
 • ohranjanje starih vzorcev še vedno zelo prisotno navkljub zelo novim situacijam;
 • kreganje zaradi malenkosti;
 • zaskrbljenost za čas po zdravstveni krizi;
 • spremembe so še vedno izjemno počasne;
 • kako ohraniti / vzeti lekcije te krize za čas po krizi è kaj se bomo iz tega naučili?; in
 • na plan prihaja sebičnost.

Voditeljske reakcije:

 • pomirjanje situacij;
 • boljše planiranje;
 • ozaveščanje in informiranje;
 • ohlajanje situacije => več časa za reakcijo;
 • raziskovanje vzrokov občutkov, ki jih imamo sami in ki jih imajo drugi;
 • vodenje je 50% ukvarjanje z ljudmi in odnosih v teh časih (pogovor z ljudmi);
 • bolj skrbno planiranje (osebno in poslovno), a hkrati večja prilagodljivost (tudi fleksibilnost); in
 • validiranje predpostavk poslovanja, ki so se v krizni situaciji izkazale za resnične in predhodno dobro zastavljenih poslovnih modelov.

Poslanstvo vodenja v krizi (in po krizi)

 • odnosi => socialni stiki bodo še bolj pomembni, ker se bomo zdaj šele zavedeli koliko nam to resnično pomeni;
 • skrb za ljudi => spremembe uvajamo z mislijo na ohranjanje dobrobiti sodelavcev / zaposlenih;
 • vizioniranje boljše prihodnosti => dolgoročno razmišljanje in odločanje, uravnoteženost;
 • ambicioznost => kriza je tudi čas za drzne načrte; in
 • sistemsko razmišljanje => povezovanje makro in mikro slike.

*Živimo normalno, pripravljeni smo na najhujše je bila maksima s katero skozi katero se je razmišljalo v tem prostoru v sedemdesetih. Eden od premislekov, ki nam lahko ta način  razmišljanja da v drugi okvir je knjiga / prispevek Simona Sineka o končnih in neskončnih igrah. Kratkoročne igramo na zmago, dolgoročne igramo na sodelovanje.

 

26. marec 2020, #3

Motivacija in motivi se nam v našem razmišljanju dostikrat prepletajo. V razmišljanju nam lahko pomaga tole - naša motivacija za delovanje, in posledično učinki našega delovanja so posledica motivatorjev, ki to delovanje poganjajo. Ko se torej v kriznih časih soočamo z vodstvenimi dilemami, odločitvami, je pomembna samorefleksija motivatorjev, na katerih so le-te slonele / slonijo.

Nekaj vodstvenih dilem, odločitev s katerimi so se in se še soočajo udeleženci četrtkovega BB dialoga:

 • kako  delovati v situacijah, za katere menim, da so krivične, a izven mojega dosega (kot npr. ko ljudje v trgovini pokupijo vse zaloge kvasa)?
 • kako voditi v kritični situaciji, ko se med ljudi prikrade panika in za delovanje ter varnost vseh potrebujemo absolutno disciplino?
 • kako ohranjati pristne stike, ko nimamo fizične bližine?
 • kako si lahko osmislimo motivacijo za hitro učenje popolnoma novih stvari, ki jih potrebujemo zdaj?
 • kaj vodi naše delovanje, ko poskušamo delati dobro za druge?

Najpogostejša izbira pozitivnih motivatorjev naših udeležencev četrtkovega srečanja so bili:

 • motivator: raziskovanje, delovanje: pivotiranje novih oblik delovanja, učenje novih stvari, preizkušanje novih načinov delovanja / organizacije / podpore;
 • motivator: sodelovanje, delovanje: ohranjanje stika, skrb za pozitivne rituale, skrb in vključevanje vseh, sodelovanje z drugimi akterji v dobavnih verigah, povezovanje s strokovnimi institucijami, ki imajo relevantne informacije;
 • motivator: samoobvladovanje, delovanje: iskanje fokusa v rešitvah, ohranjanje kondicije, iskanje dobrega v situacijah, samorefleksija
 • motivator: situacijsko obvladovanje, delovanje: prevzemanje popolne odgovornosti za najtežje odločitve, vpeljevanje novih načinov delovanja v negotovi situaciji

Refleksija na motivatorje našega odločanja, komunikacije, vodenja nam lahko pomaga pri tem, da se iz negativnih motivatorjev, kot so pretirana samozavest, jeza, pohlep, strah, tesnoba, premaknemo v pozitivne motivatorje – raziskovanje, sodelovanje, samoobvladovanje, situacijsko obvladovanje, skrb za prihodnje generacije.

Več o motivatorjih in njihov opis na tej povezavi. Za vajo vam toplo priporočamo, da najdete vsak dan vsaj 10 minut za individualno samorefleksijo v kateri dilemo svojega dneva 'presejete' skozi lestvico motivatorjev.

Ključno za prehod v pozitivne motive je temeljno zaupanje, da bo vse v redu – in to je ključna naloga vodij v teh trenutkih - ustvarjanje temeljnega zaupanja v prihodnost.

Stiske v negotovih trenutkih, kot je trenutna kriza, so zelo razširjene in zelo realne. Strokovne nasvete in tehnike, kako ohranjati zaupanje in lajšati stiske, dodajamo spodaj. Seznam so sestavili strokovnjaki URI Soča, vabljeni, da jih delite naprej s tistimi za katere menite, da jih potrebujejo. Hvala Robert za deljenje!

KAKO MED EPIDEMIJO COVID-19 POSKRBETI ZASE IN SVOJE POČUTJE – NEKAJ NASVETOV, URI SOČA

 

24. marec 2020, #2

Trac

Časi so negativni, tudi navznoter. Na začetek soočanja s krizo sta vplivala strah in jeza, kmalu zatem sta se aktivirala tudi skrb in sodelovanje. Podjetje se danes sooča z upočasnjevanjem naročil, dnevnim prilagajanjem, povečanimi plačili in skrbjo za likvidnost. Po hitri reakciji in takojšnji skrbi za vse zaposlene (skrb za varen umik s terena), zdaj sledi prilagajanje in vzpostavljanje nove realnosti. Še vedno ostaja skrb kako odnose, ki so bili pred krizo v kolektivu, nadaljevati, negovati v času krize – kako okrepiti zaupanje v obstoj skupnosti? Kako se soočiti z različnimi načini delovanja ljudi, zdaj ko nismo skupaj?

Vzporedno vodstvo podjetja že raziskuje nove priložnosti, se povezuje na nacionalni ravni in s svojim znanjem prispeva k razvoju osebnih respiratorjev.

Uteha in vir energije v teh časih je družina. Obstaja povezanost za katero prej ni bilo časa. Vzpostavljajo se novi rituali ter prakse, ki omogočajo, da lahko z več energije pristopamo k poslovnim izzivom.

Višja strokovna šola Academia

Načrtno odločitev preteklega obdobja, da se ne prenese programov v virtualno okolje, so spremenile okoliščine krize. Uporaba že prej obstoječega scenarija in možnih rešitev se danes obrestuje saj lahko Academia ponudi izjemno dobro izkušnjo spletnega učenja (v. homeschooling) => virutalni prostor je način delovanja, ne zgolj orodje. Delovanje iz motiva sodelovanja je šoli že prineslo ogromno pozitivnih priložnosti, kot so brezplačna uporaba spletnih orodij partnerjev ter zaupanje sodelavcev v trenutno situacijo. Obvladovanje situacije je nadomestilo strah.

Pomembno je, da si priznamo razliko med tem kako govorimo o tem kako se počutimo in kako se dejansko počutimo. Spremljanje krize in razvoja dogodkov nas hočeš nočeš potegne v negativne motive – predvsem strah in tesnobo, saj te prevzame občutek, da stvari niso odvisne od tebe. Okrepiti se mora zavest, da smo vsi v tem – in skupaj se bomo potrudili, da pridemo ven. Kar današnjo krizo dela drugačno od drugih je ravno ta totalnost. Pozitivna stran? Minus in minus je plus.

Kaj nam lahko pomaga pri dvigu v pozitivne motive?

 • pokličite ljudi, ki so vam pomembni in jih vprašajte kako se počutijo – veseli bodo, da slišijo vas glas;
 • krepite zavedanje, da smo v situaciji skupaj – s tem utrjujemo sporočilo, da se bomo iz tega tudi skupaj pobrali, izberite čimbolj oseben stik, saj je tudi situacija bolj kot kadarkoli tudi na kolektivni ravni - osebna;
 • voditelji morajo poskrbeti, da sebe potegnejo iz negativnih motivatorjev – pazimo nase, krepimo se, vodimo iz zaupanja in se sprašujmo kako lahko bolje poskrbimo za prihodnje generacije;
 • kriza nas bo večkrat na dan peljala iz minusa v plus in nazaj v naši motivaciji – pri stabilizaciji v pozitivnem nam lahko pomaga (samo)refleksija; in
 • iz reaktivnega v kreativno voditeljstvo – iz odzivanja v oblikovanje lastnih rešitev, iznajdljivost, testiranje, hitro odločanje in razmišljanje o lastni poziciji, preokvirjanje še do pred kratkim večnih resnic.

 

19. marec 2020, #1

Polycom

Podjetje Polycom d.o.o. intenzivno dela na ukrepih za zaviranje širjenja (zračenje, razkuževanje, zaščita prehrane) in skrbno sprejema hitre in preventivne ukrepe za skrb in dobro počutje zaposlenih, ki ostajajo v podjetju. Za vse so odprti kanali komuniciranja, vodje so opremljeni z navodili za komuniciranje. Posebna skrb v podjetju je namenjena najbolj ranljivim skupinam zaposlenih (starejši, zaposleni z otroki). Z zaposlenimi je sprejet dogovor o koriščenju ur in starega dopusta. Podjetje še ne ustavlja proizvodnje.

Ključna sporočila na temo vodenja v času krize direktorja Iztoka Novaka in celoten seznam ukrepov podjetja v priponki.

M Sora

Podjetje M Sora zapira vrata z naslednjim ponedeljkom. Odločitev je bila sprejeta tekom rednih spletnih dnevnih pogovorov in dogovorov vodstva o strateških odločitvah in z glasovanjem. Odločitev je bila skomunicirana s kupci, ki odločitev razumejo.

Sprememba, 25.3.: odločitev je bila spremenjena.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 

Pomemben vidik obvladovanja krize je skrb za varstvo osebnih podatkov (potencialno) obolelih zaposlenih => mnenje informacijske pooblaščenke: zasebnost obolelih je treba varovati v največji možni meri. Njihovi osebni podatki naj se obdelujejo v najmanjšem možnem obsegu. Katere obdelave osebnih podatkov obolelih so nujne, da se zagotovi varnost in zdravje ostalih zaposlenih (kaj razkriti in komu), naj se presoja v vsakem primeru posebej in v sodelovanju z NIJZ.

Višja strokovna šola Academia

Academia je začela s pripravami na spremembe en mesec pred pričetkom veljave ukrepov. Prvi sprejeti preventivni ukrepi so bili stalno komuniciranje in usmerjanje ter podpora Erasmus študentom v tujini. Iniciativa za zaprtje šole še pred razglasitvijo epidemije ni bila uresničljiva v dogovoru z Ministrstvom . Danes že vsa predavanja potekajo preko spleta, izkušnja z digitalnimi orodji: Microsoft Teams (kompleksno); Arnes (tvegano / nestabilno); Google (najbolj skladno z uporabniško izkušnjo študentov in stabilno).

Posebna skrb je namenjena komunikaciji z uporabniki, t.j. študenti, ki so jih vseh 550 osebno preklicali z namenom pomiritve strahov ter predstavitve informacij / rešitev. Šola uspešno 'pivotira' poslovni model za obstoječe zaposlene v pripravo razpisov, katerim so bili zaradi krize podaljšani roki za prijave priložnost.

Direktor se aktivno angažira pri iskanju rešitev za manko medicinske opreme.

Namig: brezplačni LinkedIn Learning tečaji za študente in zaposlene za delo in študij od doma.

 

18. marec 2020 'Voditeljska načela in drža v času krize'

Povzetek je nastal v sklopu pred-modula BB programa Voditeljstvo za nove poslovne realnosti 2020

Voditeljstvo

 • v času krize so pomembno vodilo delovanja in odločanja naše vrednote
 • vračanje k bistvu našega delovanja in poslanstva, ki ga moramo prenesti na vse procese
 • preverjanje in preizpraševanje zastavljene strategije
 • voditelji danes plešejo 'ples na robu kaosa'
 • spoštovanje in sledenje osebnemu poslanstvu navkljub spremenjenim okoliščinam
 • vodenje z zgledom => refleksija ni samorefleksija na to kako lahko v kriznih situacijah ljudem pokažemo, da smo v tej situaciji skupaj 'skin in the game'
 • fleksibilnost je izjemno pomembna, odpadata togost in balast => kar je bilo še pred 3 tedni nepredstavljivo je danes realnost (npr. delo od doma)
 • hitrost odločitev
 • sledimo načelu both / and: zaščita ljudi ob hkratni zaščiti poslovanja
 • trajnostnost => iz pomanjkljivosti v prednost, vse moramo prevrednotiti => kakšno vrednost in uporabništvo ustvarjamo?
 • solidarnost
 • ustvarjanje skupnosti in odnosov v celotnem ekosistemu podjetja je izjemnega pomena
 • komuniciranje, ki osmišlja odločitve in je transparentno z namenom povečevanja razumevanja in osveščanja, pomen kvalitetne povratne informacije in vzpostavljenih večsmernih komunikacijskih kanalov
 • integralno voditeljstvo => proaktivno, ne reaktivno sprejemanje odločitev
 • napetost je del vsakdana, ki jo morajo vodje obvladovati
 • scenarijsko načrtovanja za krizo in po krizi
 • timsko delo => kriza pokaže moč in pomanjkljivosti tima => novi načini organizacije timov (manjši timi, hitre odločitve, boljša komunikacija, povezovanje raznolikosti, usmerjenost v rešitve)
 • strokovnost
 • ustvarjanje nove varnosti v času popolne nejasnosti
 • samooskrba je temelj in hkrati priložnost
 • aktivno državljanstvo