Zlata nit 2013 je poleg zmagovalcev prinesla tudi osebne Zaveze

24.03.2014

V četrtek, 20. marca 2014, je v kulturnem spomeniku D 125 potekala prva interaktivna konferenca Zlata nit 2013, ki ji je sledila tradicionalna slavnostna razglasitev zmagovalcev Zlata nit. BB Svetovanje je kot partner projekta letos pri Zlati niti sodeloval že tretjič in zvodenjem vozlišč prevzel še bolj aktivno vlogo. Sicer pa so se v letu 2013 so se za najboljše zaposlovalce izkazali: Intera v kategoriji malih podjetij, RCM v kategoriji srednje velikih podjetij inSimobil v kategoriji velikih podjetij, posebno priznanje je prejela Droga Kolinska, za Zlato prakso pa je bil nagrajen Lek. Iskrene čestitke vsem zmagovalcem pa tudi finalistom in vsem podjetjem, ki v projektu sodelujejo.

Letošnja novost Zlate niti je bila interaktivna konferenca, ki je potekala pred slavnostno podelitvijo zmagovalcev. BB Svetovanje je v sodelovanju z družbo Bisnode poskrbel za dva vsebinska sklopa konference – mreženje in vozlišča. Družba Bisnode redno prireja BSN (Business Speed Networking) dogodke, na katerih se podjetniki intenzivno spoznajo in izmenjajo priložnosti za sodelovanje. Na Zlati niti smo sodelovanje z Bisnode in BSN izkoristili za izmenjavo dobrih praks med udeleženci konference na področjih, ki so na anketi Zlata nit 2013 dobili najnižje ocene, kar pomeni, da imajo še veliko prostora za razvoj. Izpostavljene teme smo pod vodstvom BB Svetovanja dodobra osvetlili na vozliščih, na katerih so udeleženci, večinoma kadrovski strokovnjaki iz sodelujočih podjetij, poiskali glavne razloge za to, da so te teme v podjetjih izziv in tem izzivom poiskali tudi konkretne in praktične rešitve. Tako so vozlišča dala uporabne rešitve in nasvete vsem udeležencem, da se lahko v svojih podjetjih lotijo razvoja manj razvitih področij in praks. Sicer pa smo na vozliščih stopili še korak naprej in udeležence spodbudili k zapisu osebne Zaveze. Ta vsebuje konkreten korak, ki ga bodo storili za uvedbo potrebnih sprememb v svojem podjetju in na dogodku Zavezo dali tudi v podpis vodstvu podjetja. Tako so sebe in najvišje vodstvo podjetja zavezali, da bodo zapisano tudi udejanjili, v BB Svetovanju pa smo se zavezali, da bomo udeležence pri tem spremljali in jih podprli na njihovi poti.

Izjemno veseli smo, da je konferenca naletela na pozitiven odziv med udeleženci – kadrovskimi strokovnjaki, ki so bili pripravljeni izmenjati svoje izkušnje in na podlagi konkretnih rešitev, oblikovanih na vozliščih, sprejeti odgovornost do sprememb na bolje v obliki Zaveze. S podporo vodstva pa verjamemo, da bodo besede mnogih managerjev o pomenu zaposlenih postale dejanja.

Ob tem pa še enkrat iskreno čestitamo vsem zmagovalcem Zlate niti 2013: podjetjem Intera, RCM in Simobil ter Droga Kolinska in Lek! Želimo si,da bo v novem krogu sodelovalo še več podjetij in strmelo k odličnosti na Zlati niti.