Intervju z Andrejem Božičem

18.02.2020

intervju z Andrejem Božičem, partnerjem v BB Consulting

Zaupanje je nova varnost

Zakaj odločitev za vrnitev v BB?

Verjamem, da ima vsak svoje poslanstvo in moje je prispevati k izboljševanju poslovanja podjetij. V prejšnji službi sem želel uporabiti znanje in izkušnje za vpeljavo potrebnih sprememb v državnih podjetjih. Vse preveč je pomanjkanja drzne ambicioznosti pri postavljanju ciljev in s tem povezane potrebe po iskanju novih poslovnih modelov, ki so nujni zaradi dogajanja v svetu. V BBju lahko to počnem, ker me naročnik najame z jasnim namenom po doseganju določene spremembe, izboljšave. In to daje ponovno smisel mojemu delu.

S soprogo Ksenijo Špiler Božič ob podelitvi nagrade za Manager leta 2016. 

Kateri trendi so ključni za prihodnost podjetij / organizacij? Na katere spremembe se morajo podjetja / organizacije v bližnji prihodnosti pripraviti?

Spremembe, s katerimi so soočena podjetja, so hitre in temeljite, zato je na njih nemogoče odgovoriti s starimi hirearhičnimi, in zaradi tega tudi, rigidnimi modeli. Nujno je iskati nove poslovne in organizacijske načine delovanja, ki bo prožno in zato ves čas v stiku z vsemi deležniki. Npr. klasični modeli, kjer proizvod ali storitev zadovoljuje potrebe enega dela tržišča, izginjajo. Rojevajo se skupnosti, ki jih tvorijo kupci in dobavitelji, povezujejo jih podobne vrednote.

Kako bodo te spremembe vplivale na podjetja? 

Tako, da bodo morala poznati svoje vrednote in poslanstvo ter raziskati ali imajo presečno množico teh vrednot s svojimi kupci. Npr. če ima podjetje proizvod, ki naj bi prispeval k varovanju narave, zaposleni pa pri proizvodnji tega produkta ne upoštevajo načel varovanja narave, bo to trg prepoznal in kupci se bodo prej ali slej odvrnili od njih. Verjamem, da podjetja, ki ne bodo delovala po načelih trajnostnega razvoja, kjer se zavežejo za dobrobit planeta, socialnega okolja, zaposlenih in lastnikov, na dolgi rok ne bodo preživela. Če deluješ kot podjetje po teh načelih, kupci to prepoznajo in nagradijo tudi z višjo ceno.

Kaj lahko naredijo za to, da bodo bolje pripravljeni?

V podjetju morajo raziskati kaj delajo dobro, v čem so najboljši ali pa bi lahko bili in prepoznati priložnosti za izboljšave.
To v praksi pomeni, da pri pripravi novih strategij in skupnih vrednot ter poslanstva vključijo zaposlene. Jih povežejo v homogeno celoto, kjer vlada spoštovanje in zaupanje, to pa je nujen predpogoj za učenje, inoviranje. Nosilci znanja so zaposleni in oni naredijo potrebno razliko. Zelo pomaga, če pri teh procesih postavljanja nove strategije, organizacijske kulture najamejo nekoga od zunaj, neobremenjenega, ki nastavi zrcalo. Znanje in rešitve so že v podjetju, svetovalec pa zna ravno zaradi te nevtralnosti moderirati proces iskanja ustreznih rešitev. Ni podjetja, ki ga ni mogoče preoblikovati, če obstaja kritična masa ljudi /zaposlenih s ključnimi znanji.

Ko imamo definirane novo strategijo, kaj so glavni dejavniki tveganja oz. uspeha njihove prebojnosti?

Pomemben je že proces kako so prišli do strategije, koliko in koga od zaposlenih so vključevali. Ko kritična masa zaposlenih ustvari skupen pogled na prihodnost podjetja, to je momentum, ki odigra ključno vlogo, da ti inspirirajo tudi ostale za potrebne spremembe in aktivnosti. Konsistentna komunikacija na način, da vsaka aktivnost podpira oziroma odseva strategijo, je nekaj kar terja pozornost in skrb vseh vodij. Pridobiti zaposlene pomeni graditi odnose zaupanja. To se ne zgodi samo od sebe, temveč tako, da vodstvo in vodje transparentno komunicirajo, vključujejo zaposlene v dialog in upoštevajo njihova mnenja, potrebe.

Vstopna točka BB so odnosi v podjetju. Zakaj se moramo danes bolj kot kadarkoli prej ukvarjati z odnosi in posledično kulturo v podjetju?

Preprosto zato, ker danes še bolj potrebujemo fleksibilnost v razmišljanju in delovanju, saj odločitve ne morejo prihajati zgolj samo iz centra, temveč je potrebno ustvariti več centrov, kjer se rešujejo problemi. Zato je odgovornost vodij, da ustvarijo pogoje, kjer lahko zaposleni raziskujejo, se učijo, se odločajo, naredijo kdaj tudi napako in vedo, da ne bodo kaznovani. To ustvarja novo varnost, predvsem za nove generacije. Varnost kot jo veliko zaposlenih še vedno razume kot varnost službe se mora transformirati v odnose temelječe na zaupanju. Zaupanje je nova varnost, ki pa je močno povezana s skrbjo za zaposlene. In če bodo zaposleni čutili zaupanje in skrb s strani vodstva in vodij, se bodo posledično tako počutile tudi vaše stranke in drugi deležniki. To vse skupaj pomeni ukvarjati se z organizacijsko kulturo, ki nujno potrebuje premik v smeri kulture skrbi in kulture poslanstva ter učenja.

Z BB ekipo, od desne proti levi Ksenija Špiler Božič, Simona Stavanja, Uršula Butkovič in Anja Šerc.

Intervju smo z Andrejem pripravile v BB ekipi v februarju 2020 in je bil objavljen v sklopu februarskih BB novic. Več tukaj. 

 
Več BB novic: ArhivPrijavi se na BBNovičke