Dialog o voditeljstvu

Za organizacije in time, ki želijo biti voditelji prihodnosti.

Gre za minimalno 3-mesečni program, ki ga načrtujemo glede na potrebe partnerja. S programom podpremo vodje v podjetjih in organizacijah, da učinkovito, avtonomno in kompetentno vodijo time ter projekte. 

Pričakovani učinki programa Dialog o voditeljstvu so:

  • izboljšan dialog v podjetju ​
  • ​hitrejše ukrepanje pri reševanju izzivov​
  • izboljšane voditeljske kompetence​
  • večja pripravljenost na spremembe​
  • izboljšani rezultati tima, podjetja

Vas zanima več?