Razvoj podjetij


V BB Consulting verjamemo, da se nič ne zgodi skozi noč. Za vsako preobrazbo, spremembo stoji ogromno razmisleka, priprave in dela, vse to pa zahteva svoj čas, energijo in dialog. Naj se sliši še tako enostavno, vsaka preobrazba, sprememba temelji na komunikaciji – dialogu.

Na podlagi bogatih izkušenj smo z namenom uvajanja trajnostnih sprememb zato oblikovali programe Dialoga, ki zajemajo štiri teme, ki se v današnjem poslovnem svetu najpogosteje pojavljajo kot izziv, in sicer voditeljske veščine, oblikovana jasna vizija in vrednote, organizacijska kultura ter prenos znanj.

Na podlagi dialoga, kot temeljne metode BB pristopa, smo oblikovali štiri programe s katerimi vodimo time čez najpogostejše prepreke in pasti teh sprememb: 

⇒  Dialog o voditeljstvu

⇒  Dialog o viziji in vrednotah

⇒  Dialog o kulturi tima

⇒  Dialog o mentorstvu


Programi Dialoga se s svojo vsebino in trajanjem prilagodijo potrebam, željam in izzivom konkretnega partnerja. Kontaktirajte nas za več informacij o posameznem programu.

Do sprememb zaposlenih in njihovega delovanja pridemo tudi z usmerjenimi delavnicami, treningi in izobraževanji.

 

Vas zanima več?