Dialog o kulturi tima

Za organizacije in time, ki želijo v svojem sistemu izboljšati kulturo sodelovanja.

Gre za minimalno 3-mesečni program, ki ga načrtujemo za vsakega partnerja posebej, da s programom osvetlimo konkretne dejavnike za zvišanje zavzetosti in vse sodelujoče pripravimo na bolj aktivno ter odgovorno vlogo pri kreiranju zavzete kulture podjetja, organizacije, tima. 

Pričakovani učinki programa Dialog o kulturi tima so:

  • odgovornost in samoiniciativnost 
  • prenos informacij med oddelki, timi, v organizaciji​
  • samozavest zaposlenih​
  • hitrejše ukrepanje pri reševanju izzivov​
  • ​izboljšan dialog v podjetju

Vas zanima več?